null

Seniorze, zgłoś się!

Drukuj otwiera się w nowej karcie
na pierwszym planie transparent w dojrzałości siła Rada seniorów dzielnicy Ursynów, mężczyzna i kobieta trzymają transparent w holu budynku
Autor: UD Ursynów

​​​​​​​W piątek, 18 listopada 2022 r., rozpocznie się dodatkowy nabór kandydatów na członków Rady Seniorów Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Zapraszamy aktywnych, pomysłowych i pełnych inwencji seniorów. Kandydatury można zgłaszać do 2 grudnia.

Kandydatem może być każdy, kto:

  • ukończył 60. rok życia,
  • korzysta z pełni praw publicznych,
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie był karany za przestępstwo umyślne,
  • mieszka na terenie Ursynowa,
  • wyróżnia się działalnością na rzecz seniorów.

Aby złożyć swoją kandydaturę należy zebrać co najmniej 30 podpisów osób powyżej 60. roku życia, zamieszkałych na terenie Ursynowa. Formularz zgłoszeniowy kandydata oraz wzór listy poparcia na członka Rady Seniorów Dzielnicy Ursynów można pobrać ze strony urzędu ursynow.um.warszawa.pl lub odebrać w Wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Ursynów (al. KEN 61, punkt informacyjny na parterze), w godzinach pracy urzędu.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z listą poparcia należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na członków Rady Seniorów Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy" do dnia 2 grudnia 2022 r., do godz. 16.00 w Wydziale Obsługi Mieszkańców, po wcześniejszym pobraniu z automatu biletu „B” – PUNKT PODAWCZY.

Wybór przedstawicieli mieszkańców dzielnicy zostanie przeprowadzony zgodnie ze Statutem Rady Seniorów Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy. Członek rady pełni swoją funkcję społecznie w czasie trwania kadencji, czyli przez 3 lata.

 

Załączniki: