null

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy na kadencję 2022-2024

Drukuj otwiera się w nowej karcie

2 listopada 2022 roku odbyło się pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy kadencji 2022-2024. Młodzi radni wybrali członków nowego prezydium oraz dwóch delegatów do Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy. Celem młodzieżowych radnych jest godne reprezentowanie swoich kolegów i koleżanek wspierając liczne inicjatywy uczniowskie na terenie naszej dzielnicy i całego miasta.

 Osoby wybrane w drodze głosowań na stanowiska w prezydium:

 • Przewodniczący – Kowalski Antoni;
 • Wiceprzewodniczący – Konieczna Zofia, Rymarz Adam;
 • Sekretarz – Kwaśniewski Artur.

 Osoby wybrane w drodze głosowań na delegatów do Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy:

 • Gomuła Mateusz;
 • Kowalski Antoni.

Skład Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy na kadencję 2022-2024:

 1. Adrianek Lena
 2. Baryła Zofia
 3. Bednarska Natalia
 4. Brzostek Julia
 5. Chrzanowska Katarzyna
 6. Gomuła  Mateusz
 7. Grudzień Filip
 8. Iłendo Tomasz
 9. Jagodzińska Karolina
 10. Jankowski Maksymilian
 11. Kondrasiuk Zofia
 12. Konieczna Zofia
 13. Korbecki Szymon
 14. Kowalski Antoni
 15. Kujko - Wiśniewska Wiktoria
 16. Kwaśniewski Artur
 17. Łuc Krzysztof
 18. Malikowska Michalina
 19. Mróz Aleksandra
 20. Pietrzyk Emilia
 21. Ptaszyńska Katarzyna
 22. Rachwalska Magdalena
 23. Rymarz Adam
 24. Sadziak Julianna
 25. Siniarski Bruno
 26. Tatol Katarzyna
 27. Walczak Hanna
 28. Wiktorowicz Natasza
 29. Wojdak Arkadiusz

Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy 

Komunikat nr 6 Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z 7 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia składu osobowego Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy na kadencję 2022-2024

Komunikat nr 1 Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z 7 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia składu osobowego Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy na kadencję 2022-2024 - wybory uzupełniające

Uchwały podjęte przez MRDU podczas I sesji:

Uchwały podjęte przez MRDU podczas II sesji:

Porządki obrad oraz protokoły z posiedzeń Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy:

I SESJA MRDU

 1. Komunikat nr 7 Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z 24 października 2022 r.
  w sprawie zwołania pierwszej sesji kolejnej kadencji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów
  m.st. Warszawy
 2. Protokół z obrad I Sesji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia
  2 listopada 2022
  r.

II SESJA MRDU

 1. Porządek obrad - II Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia
  9 grudnia 2022 r.


  Protokół 

III SESJA MRDU

 1. Porządek obrad - III Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 24 marca 2023 r.
   

--------------------------------------

W dniu 20 stycznia 2021 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów (MRDU) m.st. Warszawy kadencji 2020-2022. Celem młodzieżowych radnych  jest godne reprezentować swoich kolegów i koleżanki wspierając liczne inicjatywy uczniowskie na terenie dzielnicy Ursynów, jak i miasta

W związku z obowiązującymi obostrzeniami, związanymi z wprowadzeniem na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii, uniemożliwiających odbywanie sesji MRDU w formie stacjonarnej, pierwsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów obyło się w trybie online.

Podczas I sesji młodzi radni dokonali ważnego wyboru – za pomocą aplikacji wykonanej i nadzorowanej przez Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy –  wybrali członków do nowego prezydium Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów, a także dwóch Delegatów do Młodzieżowej Rady ms.t. Warszawy. Do podjęcia tych ważnych decyzji członkowie MRDU przygotowali się bardzo dobrze.

Pod przewodnictwem radnego seniora Paula Cybulskiego odbyły się wybory na Przewodniczącego i  Sekretarza Młodzieżowej Rady Dzielnicy  Ursynów (MRDU). Kolejnym etapem posiedzenia było przekazanie prowadzenia sesji nowo wybranemu przewodniczącemu Młodzieżowej Rady Antoniemu Kowalskiemu.

 Osoby wybrane w drodze głosowań na stanowiska w prezydium:

 • Przewodniczący - Antoni Kowalski 
 • Wiceprzewodniczący –  Piotr Piaskowski, Zofia Konieczna
 • Sekretarz –  Aleksandra Szlachciak

Podczas pierwszego posiedzenia odbyły się również wybory Delegatów do Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy, którymi zostali:

 • Mateusz Gomuła
 • Antoni Kowalski

Po przeprowadzeniu głosowań oraz krótkiej dyskusji Przewodniczący MRDU dokonał zamknięcia I sesji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, jednocześnie dziękując wszystkim za zaangażowanie i wytrwałość.

Poniżej skład Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy na kadencję 2020 – 2022:  

1. Julia Chromińska 
2. Paul Cybulski 
3. Tomasz Fabian 
4. Maria Gil 
5. Mateusz Gomuła
6. Filip Grudzień 
7. Tomasz Iłendo 
8. Kalina Jerzy
9. Filip Klementowski 
10. Zofia Konieczna 
11. Antoni Kowalski 
12. Sebastian Marczuk 
13. Szymon Jakub Mielecki 
14. Stanisław Mikołajczuk 
15. Piotr Piaskowski 
16. Magdalena Rachwalska
17. Kacper Sławiński 
18. Gabriela Stańczak 
19. Klaudia Suska 
20. Antonina Thiel
21. Zlat Wierzbicka 

Komunikat Brmistrza nr 8 z dnia 15.10.2021r.
Skład MRDU
Uzupełnienie składu Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów
Ogłoszenie wyniku wyborów


Uchwały podjęte przez MRDU podczas I sesji:

Porządek obrad kolejnej sesji planowanej na 5 lutego 2021 r.
Statut Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Uchwały podjęte przez MRDU podczas II sesji:

Uchwały podjęte przez MRDU podczas III sesji:

Uchwały podjęte przez MRDU podczas IV sesji:

Porządki obrad oraz protokoły z posiedzeń Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy:

I SESJA MRDU

 1. KOMUNIKAT NR 1/2021 Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie zwołania pierwszej sesji kolejnej kadencji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.
 2. Protokół z obrad I Sesji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w dniu 20 stycznia 2021 r.

II SESJA MRDU

 1. PORZĄDEK OBRAD II Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w dniu 5 lutego 2021 r.
 2. Protokół z obrad II Sesji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w dniu 5 lutego 2021 r.

III SESJA MRDU

 1. PORZĄDEK OBRAD III Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w dniu 11 marca 2021 r.
 2. Protokół z obrad III Sesji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w dniu 11 marca 2021 r.

IV SESJA MRDU

 1. PORZĄDEK OBRAD IV Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w dniu 20 kwietnia 2021 r.
 2. Protokół z obrad IV Sesji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w dniu 20 kwietnia 2021 r.