null

Spis powszechny – 18 września dniem otwartym na Ursynowie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W najbliższą sobotę Urząd Dzielnicy Ursynów zaprasza mieszkańców, którzy nie dopełnili jeszcze obowiązku spisowego. Udział w Narodowym Spisie Powszechnym to obowiązek każdego obywatela, za którego niewypełnienie grozi wysoka kara. Na wzięcie udziału w spisie mamy czas do 30 września. 


Wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu mieszkańców, Urząd Dzielnicy Ursynów zaprasza do Wydziału Obsługi Mieszkańców na kolejny, dodatkowy dzień otwarty. Spisać będzie się można w sobotę,  18 września, w godz. 12.00-18.00. Należy pobrać w systemie obsługi klienta (Q-matic) numerek z literką Y, a następnie przejść na I piętro. Tego dnia dostępne będzie również stanowisko komputerowe dla wszystkich osób, które nie mają dostępu do komputera lub Internetu – zlokalizowane przy wejściu, od strony parkingu.

Przypominamy, że wypełnić obowiązek spisowy można również poprzez infolinię 22 279 99 99.
W Warszawie spisano już około miliona mieszkańców. Narodowy Spis Powszechny 2021 służy zebraniu informacji o liczbie ludności, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o stanie mieszkań i budynków. Pozyskane informacje są później wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych, na podstawie których będą dzielone środki finansowe i podejmowane decyzje dotyczące dostosowania usług publicznych do potrzeb lokalnych społeczności – m.in. w zakresie infrastruktury i opieki zdrowotnej, edukacji przedszkolnej i szkolnej, działalności placówek bibliotecznych, transportu, uruchamiania programów wsparcia dla bezrobotnych, osób starszych czy wykluczonych cyfrowo.