null

Spotkanie Burmistrza z Dyrektorami ursynowskich placówek oświatowych.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
IMG_5609W dniu 12 marca 2015 r., z inicjatywy Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Roberta Kempy, odbyło się spotkanie z dyrektorami ursynowskich przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, liceów i poradni psychologiczno-pedagogicznych.  W spotkaniu z Burmistrzem udział wzięło kilkudziesięciu przedstawicieli ursynowskiej oświaty oraz pracownicy Wydziału Oświaty Urzędu Dzielnicy Ursynów,  z Naczelnikiem – Mirosławą Żurawską na czele. Gośćmi zebrania byli:
  1. Teresa Jurczyńska Owczarek – Przewodnicząca Rady Dzielnicy Ursynów,
  2. Sylwia Krajewska – Przewodnicząca Komisji Edukacji i Sportu,
  3. Anna Polarczyk – Klub Radnych Platformy Obywatelskiej. 
Burmistrz Dzielnicy przedstawił zebranym wstępne założenia do dyskusji na temat wdrożenia systemowych zmian w oświacie ursynowskiej, służących doskonaleniu organizacji edukacji dzieci i młodzieży. Poprawa warunków funkcjonowania szkół, doskonalenie bazy materialnej, rozwój infrastruktury oświatowej, wprowadzenie racjonalnych  rozwiązań organizacyjnych w oświacie, to priorytetowe zadania Zarządu Dzielnicy w obecnej kadencji. Dokonanie zmian wymusza sytuacja demograficzna Ursynowa w najbliższych latach. Wnikliwa analiza danych demograficznych, jakie zebrano, pozwala na diagnozę obecnej sytuacji i rozmowę na temat wytyczenia właściwych kierunków rozwoju systemu edukacji. Konieczne będzie zapewne określenie  mocnych i słabych punktów i  dokonanie niezbędnych zmian ilościowych i jakościowych, Zebrani uznali za konieczne wprowadzenie sprawnego systemu komunikowania się wszystkich zainteresowanych podmiotów: urzędników, dyrektorów, nauczycieli, rodziców a także uczniów. W konkluzji spotkania Burmistrz Dzielnicy zaapelował do dyrektorów (znawców tematu i doświadczonych praktyków) o rozpoczęcie debaty na temat przyszłości i strategii rozwoju szkolnictwa na Ursynowie. Zapowiedział także kolejne spotkania (w mniejszych zespołach ) w celu omówienia problemów poszczególnych typów placówek oraz konkretnych  szkół. Najpilniejsze i najważniejsze tematy  do omówienia, w obszarach których trzeba będzie podjąć już wkrótce stosowne doraźne i  strategiczne decyzje, to :
  • zapewnienie miejsc w przedszkolach,
  • zmianowość w szkołach podstawowych,
  • organizacja edukacji dla dzieci ze specjalnymi problemami
  • rozbudowa niektórych obiektów szkolnych, rozbudowa infrastruktury, tworzenie filii szkół podstawowych
  • budowa obiektu przedszkolno-szkolnego przy ul. Zaruby
  • zmiany w sieci szkół, korekta granic obwodów,
  • analiza kosztów utrzymania placówek i wypracowanie racjonalnego sposobu ich finansowania
Zobacz galerię (11 zdjęć)