null

Spotkanie sąsiedzkie „Dialog społeczny nad polityką integracji”

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Cztery dłonie trzymają puzzle różnego koloru, trzy dopasowane i jeden do nich dołącza.

Dużo się mówi o tym, że nowoprzybyli mieszkańcy naszego kraju “powinni się” integrować. Na czym ta integracja ma polegać? Co możemy robić jako mieszkanki i mieszkańcy warszawskich dzielnic? Zapraszamy na spotkanie, na którym zostaną omówione elementy integracji i wypracowane rekomendacje dla instytucji stołecznych. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 13 kwietnia, w godz. 17.00-19.00, w Urzędzie Dzielnicy Ursynów (al. KEN 61, sala. 136).

Integracja jest procesem wielostronnym. Aby mogła się udać, potrzebne jest działanie i zaangażowanie tak ze strony nowoprzybyłych, jak i ze strony społeczeństwa, do którego trafiają. Obejmuje to administrację i instytucje publiczne oraz wiele innych podmiotów. W trakcie spotkania będziemy pracować wspólnie oraz w grupach, używając metody design thinking.

Spotkanie poprowadzą:

Kseniya Homel - doktorantka w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz współpracowniczka Ośrodka Badań nad Migracjami UW. Zajmuje się zagadnieniami aktywności społecznej migrantek i migrantów, funkcjonowaniem w sieci wsparcia, samoorganizacją w obszarach, w których brakuje systemowych rozwiązań ze strony państwa i społeczeństwa większościowego.

Patrycja Ziółkowska - doktorantka socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, psycholożka społeczna, trenerka antydyskryminacyjna, edukatorka, wolontariuszka kilku fundacji wspierających osoby z doświadczeniem uchodźczym. Opracowywała i prowadziła liczne warsztaty o tematyce migracyjnej i równościowej we współpracy z Centrum Wielokulturowym w Warszawie, Towarzystwem Edukacji Antydyskryminacyjnej i Centrum Edukacji Obywatelskiej. W swoich badaniach porusza przede wszystkim kwestie partycypacji społecznej osób z doświadczeniem uchodźczym.

Projekt jest prowadzony wspólnie przez Stowarzyszenie Pro Humanum i Fundację Inicjatywa Dom Otwarty, realizowany z dotacji programu Program Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.