null

Spotkanie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
ZespółZapraszamy na szóste spotkanie Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego, które odbędzie się 30 marca br. (poniedziałek) w Urzędzie Dzielnicy Ursynów o godz. 17.30 w sali nr 424. Zgodnie z § 24 Regulaminu przeprowadzania budżetu partycypacyjnego w Mieście Stołecznym Warszawie na rok 2016 w obszarach, w których mieszkańcy zgłosili powyżej 50 projektów przeprowadzana jest tzw. preselekcja. Autorzy projektów w specjalnym głosowaniu dokonują wyboru projektów do etapu weryfikacji szczegółowej. Głównym celem spotkania Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego będzie stworzenie listy rankingowej projektów na podstawie wyników głosowań projektodawców. Jeśli projekty zajmą ex aequo tę samą pozycję zostanie przeprowadzone losowanie. Porządek spotkania:  1. Otwarcie. 2. Podsumowanie etapu PRESELEKCJI – przyjęcie wyników cząstkowych, przeprowadzenie ważenia głosów, przyjęcie ostatecznej listy rankingowej projektów. 3. Podsumowanie etapu publicznych dyskusji. 4. Weryfikacja szczegółowa projektów – przedstawienie informacji. 5. Wolne wnioski. Spotkania Zespołu ds. budżetu partycypacyjnego mają charakter otwarty dla mieszkańców. Zobacz także: Zespół ds. budżetu partycypacyjnego