null

Sprostowanie artykułu "BAREJA ZNÓW NA URSYNOWIE! Wybudują światła, które. nie będą działać."

Drukuj otwiera się w nowej karcie
IMG_92446 sierpnia Urząd Dzielnicy Ursynów przesłał do redakcji portalu Haloursynow.pl sprostowanie nieprawdziwej informacji zawartej w artykule opublikowanym w dniu 4.08.2014 r. Poniżej treść sprostowania. Pan Sławomir Kińczyk Haloursynow.pl Szanowny Panie Redaktorze! W związku z artykułem „BAREJA ZNÓW NA URSYNOWIE! Wybudują światła, które... nie będą działać.”, opublikowanym w dn. 4.08.2014 r. na stronach Haloursynow.pl, zwracam się z prośbą o zmianę tytułu, która wprowadza Pana czytelników w błąd. Jednocześnie proszę o opublikowanie niniejszego stanowiska Urzędu Dzielnicy Ursynów w tej sprawie. Użyty przez redakcję Haoloursynow.pl tytuł artykułu „BAREJA ZNÓW NA URSYNOWIE! Wybudują światła, które... nie będą działać.”, opublikowanego w dn. 4.08.2014 r., wprowadza w błąd czytelników, sugerując, że Urząd Dzielnicy Ursynów zaprojektował i buduje ułomną sygnalizację, która nie będzie działać. Jest to nieprawda. Sygnalizacja, oczekiwana od wielu lat przez mieszkańców Kabat, będzie budowana zgodnie ze sztuką i w najkrótszym możliwym czasie, który jest bezpośrednio związany z  terminem przyznania środków finansowych przez Radę m.st. Warszawy. Efektem realizacji tej inwestycji będzie działająca sygnalizacja świetlna, która poprawi komfort i bezpieczeństwo użytkowników skrzyżowania. Sygnalizacja na skrzyżowaniu ul. Wąwozowa – ul. Zaruby, na której budowę Urząd Dzielnicy Ursynów ogłosił przetarg w miniony poniedziałek, zostanie wykonana w przewidzianym w przetargu terminie do 17 listopada 2014 rok. Po zakończeniu prac budowlanych sygnalizacja zostanie podłączona przez RWE Stoen Operator Sp. z o.o. do sieci energetycznej. Termin podłączenia jest standardowy dla wszystkich podłączeń realizowanych przez tę spółkę. Urząd Dzielnicy Ursynów zrobił wszystko, co było możliwe, aby sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ul. Wąwozowa – ul. Zaruby powstała jak najszybciej: -      w dn. 26.06.2014 r. Rada m.st. Warszawy, z inicjatywy Zarządu Dzielnicy Ursynów, utworzyła zadanie inwestycyjne dotyczące budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wąwozowa – ul. Zaruby i przesunęła środki finansowe na to zadanie w wysokości 1,1 mln zł, -      w dn. 3.07.2014 r., czyli niezwłocznie po uzyskaniu środków finansowych, Urząd podpisał w RWE Stoen Operator Sp. z o. o. umowę na budowę przyłącza do sieci energetycznej -  umowa zawiera standardowe w takiej sytuacji maksymalne terminy realizacji przyłącza, narzucane kontrahentom przez RWE Stoen Operator Sp. z o.o. Wcześniejsze podpisanie tej umowy przez Urząd nie było możliwe, bo w budżecie nie istniało zadanie inwestycyjne dotyczące budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wąwozowa – ul. Zaruby (jak wcześniej zostało wskazane, zostało ono utworzone przez Radę m.st. Warszawy dopiero 26.06.2014 r.), -      w dn. 4.08.2014 r. Urząd ogłosił przetarg na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Wąwozowa – ul. Zaruby wraz z jej uruchomieniem. Doświadczenie Urzędu Dzielnicy Ursynów pokazuje, że RWE Stoen Operator Sp. z o.o. realizuje podłączenia do sieci w znacznie krótszym czasie niż przewidziany w umowie. Na koniec chcę też przypomnieć, że przed publikacją ww. tekstu redakcja Haloursynow.pl nie podjęła próby uzyskania stanowiska Urzędu Dzielnicy Ursynów w zakresie terminów realizacji ww. inwestycji.   ------- Bartosz Dominiak Rzecznik Prasowy Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy