null

Sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Ursynów przy ul. Leśnej, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Zarządzenie Prezydent m. st. Warszawy nr 1278/2022 z dnia 1 sierpnia w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Warszawie w dzielnicy Ursynów przy ul. Leśnej, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość gruntową niezabudowaną, położoną w Warszawie w dzielnicy Ursynów przy ul. Leśnej, oznaczoną jako działka ewidencyjna nr 46/2 o powierzchni 1 213 m2 w obrębie 1-09-43, stanowiącą własność m.st. Warszawy, uregulowaną w księdze wieczystej KW nr WA2M/00450234/9.

Treść ogłoszenia