null

Sprzedaż nieruchomości położonej przy ul. Kokosowej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Nieruchomość położona jest na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego wsi Wolica (Uchwała 520/98 Rady Gminy Warszawa Ursynów z dnia 15 maja 1998 r., Dz. Urz. Woj. Maz. nr 35 poz. 116), na terenie oznaczonym symbolem 24MR – tereny istniejącej zabudowy rolniczej i jednorodzinnej.

Więcej informacji