null

Stanowisko Urzędu ws. artykułu "LASEK BRZOZOWY. Będzie boisko!"

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Park Lasek Brzozowy12 sierpnia Urząd Dzielnicy Ursynów przesłał do redakcji portalu Haloursynow.pl stanowisko do artykułu „LASEK BRZOZOWY. Będzie boisko!”, opublikowanego w dn. 11.08.2014 r., zawierającym nieprawdziwe i nieścisłe informacje, które stawiają Urząd Dzielnicy Ursynów w niekorzystnym świetle. Po pierwsze, nieprawdziwe jest zdanie mówiące o tym, że budowę boiska wielofunkcyjnego w Parku Lasek Brzozowy „dzielnica wciąż odkładała z braku pieniędzy”. Zarząd Dzielnicy Ursynów, mając wypracowane wolne środki finansowe, 5 razy (2013 r.: 24 kwietnia, 21 sierpnia  i 20 listopada oraz 2014 r.: 10 kwietnia i 11 czerwca) występował do Prezydent m.st. Warszawy o wyrażenie zgody na przesuniecie tych środków na budowę boiska w Parku Lasek Brzozowy. 4 razy władze miasta nie zareagowały na nasze wnioski – bez uzasadnienia. Dopiero ostatnie wystąpienie przyniosło zgodę ze strony władz miasta w postaci zmian w załączniku budżetowym Dzielnicy Ursynów dokonanym przez Radę m.st. Warszawy w dn. 26 czerwca br.. W związku z tym, stawiany przez autora artykułu zarzut, że budowa boiska ma charakter przedwyborczy i jest realizowana dopiero w roku wyborczym, wydaje się absurdalny. Władze Dzielnicy chciały wykonać to boisko znacznie wcześniej, lecz nie było na to zgody władz miasta. Po drugie, nieprawdziwa jest informacja, że poprzednie wystąpienia władz Dzielnicy o zgodę na realizację boiska w Parku Lasek Brzozowy były przez władze miasta odrzucane, gdyż „Wystarczyło, że w pakiecie zmian budżetowych jedna pozycja nie znajdowała uznania Rady Miejskiej (w szczególności kontrowersyjne zdaniem wielu wydatki dzielnicy na promocję) a cały pakiet był odrzucany.” Tylko niewiedza autora tekstu w sprawie procedur budżetowych w Warszawie może uzasadniać takie zdanie. Każda propozycja zwiększenia wydatków w załączniku budżetowym dzielnicy jest niezależna od innych zwiększeń, tzn. Rada Warszawy mogłaby zwiększyć wydatki na budowę boiska i jednocześnie nie uwzględniać zwiększenia wydatków na promocję, chociaż oba zwiększenia byłyby przekazane w jednym „pakiecie”. Po trzecie, nie jest prawdziwe zdanie sugerujące konflikt między władzami dzielnicy z władzami miasta („Niestety padała ona ofiarą konfliktu władz dzielnicy z władzami miejskimi.”), a w szczególności nieprawdziwe jest sugerowanie, że brak przesunięć środków na budowę boiska w Parku Lasek Brzozowy wynikał z rzekomego konfliktu, bowiem wszelkie decyzje w tej sprawie były blokowane na poziomie biura merytorycznego w mieście. Problem takiego sposobu procedowania  inwestycji nie dotyczy tylko Ursynowa, ale także innych dzielnic. Dowodem że zablokowanie inwestycji nie miało przesłanek politycznych jest to, że w roku wyborczym udało się inwestycję wprowadzić do budżetu.