null

Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Jest ogólnopolską organizacją pożytku publicznego. "Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: organizowanie sympozjów, konferencji, szkoleń i konkursów, wydawanie pism, biuletynów, książek i innych publikacji, tworzenie i opracowywanie programów edukacyjnych do realizowania m.in. w placówkach szkolnych, tworzenie filmów edukacyjnych i kampanii społecznych, tworzenie sieci lokalnych grup samopomocowych wspierających osoby niepełnosprawne w środowisku miejskim i wiejskim, wspieranie finansowe i materialne osób potrzebujących, opracowywanie i wdrażanie sprzętu ułatwiającego  funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym, tworzenie i prowadzenie Centrów Informacyjnych  dla osób niepełnosprawnych na terenie całego kraju, organizowanie, promowanie imprez i wydarzeń sportowych, promowanie inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym, promowanie i reklamowanie produktów, usług wykorzystywanych przez osoby niepełnosprawne, ich rodziny i opiekunów, tworzenie i prowadzenie portali internetowych, np.: www.niepelnosprawni.pl, doradztwo personalne i pośrednictwo pracy świadczone na rzecz osób niepełnosprawnych. Wydaje największy magazyn dla niepełnosprawnych, ich rodzin i przyjaciół, pt.: „Integracja”. www.integracja.org/ledge