null

Stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Stypendia adresowane są do osób realizujących:
  • przedsięwzięcia o charakterze ogólnomiejskim lub projekty tematyczne związane z m.st. Warszawą czy też takie, których odbiorcami będą mieszkańcy różnych dzielnic m.st. Warszawy
  • przedsięwzięcia/projekty tematyczne związane z jedną dzielnicą m.st. Warszawy czy też takie, których odbiorcami będą przede wszystkim mieszkańcy jednej dzielnicy m.st. Warszawy.
Zasady, tryb przyznawania i wysokość stypendiów  przyznawanych przez Miasto oraz przez Dzielnice - stosowne pliki do pobrania oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej m.st. Warszawy http://stypendia.um.warszawa.pl