null

Świadczenia

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Kontakt:

Wydział Spraw Społecznych i Świadczeń dla Dzielnicy Ursynów
Naczelnik Marcin Czempiński
tel.: 22 443 73 78
faks: 22 443 73 94
e-mail: ursynow.wss@um.warszawa.pl
al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa

 1. Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego
 2. Zasiłek pielęgnacyjny 
 3. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 4. Specjalny zasiłek opiekuńczy 
 5. Zasiłek dla opiekuna 
 6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 
 7. Świadczenie rodzicielskie
 8. Fundusz alimentacyjny 
 9. Świadczenie wychowawcze 500+
 10. Świadczenie Dobry Start 300+
 11. Świadczenie „Za życiem”
 12. Karta Dużej Rodziny
 13. Harmonogram wypłat świadczeń w 2023/2024
 14. Dodatek osłonowy