null

Szkoła Podstawowa nr 399 przy ul. Zaruby 7

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W związku z realizacją inwestycji budowy szkoły podstawowej, Zarząd Dzielnicy Ursynów podjął uchwałę mającą na celu realizację procedury uruchomienia od 1 września 2020 r. nowej placówki oświatowej. Nowa Szkoła Podstawowa będzie placówką wielooddziałową, przeznaczoną dla uczniów kl. I-VIII.

Z utworzenia nowej placówki - Szkoły Podstawowej nr 399 przy ul. J. Zaruby 7 wynika konieczność zmiany aktualnych obwodów szkół podstawowych funkcjonujących na terenie Dzielnicy Ursynów. Zmiany polegają na ustaleniu nowych obwodów dla trzech szkół podstawowych:
  1. Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Warszawie, ul. Mandarynki 1;
  2. Szkoły Podstawowej nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie, ul. E. Lokajskiego 3;
  3. Szkoły Podstawowej nr 399 w Warszawie, ul. J. Zaruby 7.
Przy określaniu nowych obwodów szkół uwzględniono aktualną demografię Dzielnicy oraz obecne obciążenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania oraz Szkoły Podstawowej nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego. Zaproponowana zmiana sieci szkół pozwoli na racjonalne rozłożenie liczby uczniów w trzech szkołach, oraz poprawi warunki organizacyjne przeciążonych do tej pory szkół na ul. Mandarynki 1 i Lokajskiego 3. Propozycja zmiany została skonsultowana i pozytywnie zaopiniowana przez dyrektorów ww. jednostek.