null

Targowisko i miejsce inicjatyw lokalnych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Projekt koncepcyjny budowy targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i Braci Wagów nad Tunelem Południowej Obwodnicy Warszawskiej

Jeszcze w tym miesiącu Urząd Dzielnicy Ursynów powinien otrzymać decyzję ustalającą warunki zabudowy dla targowiska nad tunelem POW. Otrzymaliśmy już wstępną pozytywną opinię Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. W tym roku urząd planuje udzielić zamówienia na projekt budowlany i wykonawczy.

- Mamy zaawansowaną projektowo koncepcję tego, jak to miejsce powinno wyglądać. Zależy mi na tym, aby była to zielona enklawa o różnych funkcjach dla mieszkańców, a samo weekendowe targowisko jak najlepiej służyło handlującym i kupującym. Będziemy robić wszystko, aby jak najszybciej oddać je do użytku - mówi burmistrz Ursynowa, Robert Kempa. - Bazarek może odzyskać drugie życie. Czas sprzyja jego odtworzeniu w historycznej lokalizacji, lecz zgodnie z wolą mieszkańców, czyli w formie ucywilizowanej i na mniejszej powierzchni – dodaje.

Z konsultacji społecznych, które odbyły się w 2016 roku, wynikało, że przeważająca ilość mieszkańców jest za tym aby przywrócić bazarek w jego historycznym miejscu po wybudowaniu tunelu POW. Projekt koncepcyjny targowiska miejskiego u zbiegu ulic Płaskowickiej i Braci Wagów był wypracowywany z jednostkami miejskimi (Zarząd Zieleni m.st. Warszawy, Zarząd Dróg Miejskich, Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego, Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa, Biuro Pomocy i Projektów Społecznych) i został wykonany w marcu 2022 r.

- Pragnę zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby wkomponować planowaną infrastrukturę targowiska w istniejące i projektowane przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy otoczenie, biorąc przy tym pod uwagę potrzeby i wskazówki mieszkańców – zapewnia burmistrz Robert Kempa.

Inwestycja obejmuje budowę:

  • dwóch parterowych, niepodpiwniczonych budynków usługowo - handlowych z zapleczem administracyjno – technicznym z toaletami dla klientów;
  • 31 wiat przeznaczonych do handlu oraz inicjatyw miejskich;
  • 44 wyznaczonych miejsc handlu z samochodów dostawczych do 3.5 tony,
  • parkingu dla samochodów osobowych (34 miejsca postojowe, w tym dla osób z niepełnosprawnościami);
  • elementów małej architektury, czyli ławek, koszy, latarni, donic, stojaków rowerowych;
  • promenady, chodników, zjazdów publicznych i technicznych;
  •  nasadzenia m.in. ok. 100 drzew.  
     

Projekt koncepcyjny budowy targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i Braci Wagów nad Tunelem Południowej Obwodnicy Warszawskiej
Zobacz galerię (6 zdjęć)
Projekt koncepcyjny budowy targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i Braci Wagów nad Tunelem Południowej Obwodnicy Warszawskiej
Projekt koncepcyjny budowy targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i Braci Wagów nad Tunelem Południowej Obwodnicy Warszawskiej
Projekt koncepcyjny budowy targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i Braci Wagów nad Tunelem Południowej Obwodnicy Warszawskiej
Projekt koncepcyjny budowy targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i Braci Wagów nad Tunelem Południowej Obwodnicy Warszawskiej
Projekt koncepcyjny budowy targowiska miejskiego u zbiegu ul. Płaskowickiej i Braci Wagów nad Tunelem Południowej Obwodnicy Warszawskiej