null

Telefony i sygnały alarmowe

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Telefony alarmowe :

Delegatura Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Dzielnicy Ursynów
Kierownik Zespołu Wiesław Gagaszka
al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa, p. 441
tel. (22) 443 73 27, (22) 443 73 25, (22) 443 73 28, (22) 443 73 29
ursynow.bbizk@um.warszawa.pl

 • 999 - Pogotowie Ratunkowe
 • 998 – Straż Pożarna
 • 997 – Policja
 • 986 – Straż Miejska
 • 112 – Alarmowy telefon komórkowy
 • 994 - Pogotowie Wodociągowe i Kanalizacyjne
 • 982 - Pogotowie Dźwigowe
 • 19 633 - Pogotowie Drogowe
 • 19 790 - Informacja o wypadkach
 • 19 115 - Centrum Komunikacji z mieszkańcami
 • 992 lub (22) 628 45 87 - Pogotowie Gazowe
 • 9633 - Pogotowie Drogowe Zarządu Dróg Miejskich (tel. kom.: 022 9633)
 • 993 lub (22) 647 04 71 - Pogotowie Ciepłownicze
 • 723 986 112 - SMS do Straży Miejskiej - sms w przypadku niebezpieczeństwa w komunikacji miejskiej
 • (22) 196 56 - Służba Dyżurna Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • (22) 821 31 31 - RWE Polska, Całodobowe Pogotowie Energetyczne  
 • Sygnały alarmowe:

Załącznik nr 10 do Instrukcji Stałęgo Dyżuru

  S12P00262618041408360