null

Telekiego Pála

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Teleki Pál (1879-1941) Hrabia. Węgierski polityk, geograf. Członek Węgierskiej Akademii Nauk. Od 1919 prof. Uniwersytetu w Budapeszcie. W 1920-21 premier. Zwolennik rewizji traktatu w Trianon. Od 1939 ponownie premier. Związał politycznie Niemcy z Węgrami w zamian za nabytki terytorialne kosztem Czechosłowacji (część Rusi Podkarpackiej) i Rumunii (pn. Siedmiogród). Po wybuchu II wojny światowej zachował neutralne stanowisko wobec Polski i polskich uchodźców. Na przełomie III i IV 1941 przeciwstawił się żądaniu Niemiec, by Węgry wzięły udział w wojnie z Jugosławią, z którą w XII 1940 zawarły pakt o przyjaźni. Kiedy regent M. Horthy przystał na żądanie niemieckie popełnił samobójstwo.