null

Teren „Ursynowskiego Fortepianu” odzyskany

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Teren z płytami betonu, wokół zielone drzewa.

Urząd Dzielnicy Ursynów odzyskał teren położony u zbiegu ulic Cynamonowej i Gandhi. Po wieloletnich staraniach i ostatecznym wyroku sądu spółka „Pasaż Handlowy Na Skraju Sp. z o.o.” wydała urzędowi cały teren. Dla mieszkańców Ursynowa oznacza to przywrócenie do użytku prawie 8000 m2 powierzchni w samym centrum dzielnicy. 

To bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców dzielnicy, a dla mnie ogromna satysfakcja z tego, iż sprawa wreszcie znalazła swój szczęśliwy finał. Przyszłe przeznaczenie tego terenu zostało ustalone zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, szczegółowe decyzje zapewne zapadną wkrótce – informuje zastępca burmistrz Ursynowa, Jakub Berent

Przekazanie terenu i dalsze prace

We wtorek 2 listopada br. nastąpiło protokolarne wydanie przez spółkę „Pasaż Handlowy Na Skraju” Sp. z o.o. gruntu na rzecz m.st. Warszawy. Przedmiotowy teren zajmowany był podstawie umowy dzierżawy zawartej w 2002 r. w celu zrealizowania w terminie 3 lat inwestycji polegającej na budowie Centrum Handlowo-Biurowego „Ursynowski Fortepian”. Ostatecznie spółka nie zrealizowała inwestycji wynikającej z umowy.
Przejęty teren w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego częściowo znajduje się na obszarze przeznaczonym pod zieleń urządzoną, a częściowo na obszarze przeznaczonym pod usługi z zabudową wielorodzinną. W 2022 roku planowane jest geodezyjne wydzielenie terenów o przeznaczeniu zgodnym z miejscowym planem, naprawienie i przestawienie ogrodzenia oraz urządzenie terenu zieleni w celu udostępnienia go mieszkańcom.

Działania dotyczące „Ursynowskiego Fortepianu” 

M. st. Warszawa, na wniosek burmistrza dzielnicy Ursynów Roberta Kempy, w grudniu 2019 roku wypowiedziało umowę dzierżawy terenu położonego u zbiegu ulic Cynamonowej i Gandhi. Bezpośrednią przyczyną decyzji o rozwiązaniu umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia było niewywiązywanie się spółki z obowiązku płacenia czynszu za ten teren oraz z zapowiedzi stworzenia w tym miejscu centrum handlowego.
Przed skierowaniem sprawy na drogę sądową urząd wezwał spółkę do usunięcia naniesień i wyznaczył na 31 stycznia 2020 roku termin wydania gruntu. Władze spółki „Pasaż Handlowy Na Skraju” wezwanie zignorowały. Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w dniu 29.07.2021 r. wydał wyrok (sygn.akt I C 1103/20) z klauzulą natychmiastowej wykonalności, nakazującym pozwanemu opróżnienie, opuszczenie i wydanie m.st. Warszawie.