null

Tomasz Wojciech Krasowski

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Tomasz Krasowski

Klub Radnych Platformy Obywatelskiej

Komisje:
Komisja Edukacji i Sportu
Komisja Kultury i Komunikacji Społecznej 
Komisja Inwestycji Komunalnych i Transportu 
Komisja Architektury i Ochrony Środowiska            

Dyżury
Interpelacje
Oświadczenia majątkowe

 

Urodził się 27 maja 1976 roku. Jest absolwentem Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie. Ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie - Katedra Zarządzania w Gospodarce „Zarządzanie Przedsiębiorstwem w Unii Europejskiej”, a także Executive MBA BCC – Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów, Uniwersytet Gdański, RSM Erasmus University Rotterdam. Ponadto odbył liczne kursy i szkolenia, m.in. z zakresu: zarządzania kapitałem ludzkim, informatyki, finansów publicznych, rachunkowości, z prawa (Wodnego, Budowlanego, Cywilnego, Zamówień Publicznych, Spółek Handlowych). Posiada doświadczenie w sektorze prywatnym w obszarze finansowo – inwestycyjnym oraz promocji. Od 2004 r. związany jest z sektorem rządowym i samorządowym, obszar rolnictwa i ochrony środowiska, gdzie od 2010 r. pełni funkcje kierownicze. Jest także przedstawicielem województwa mazowieckiego w zespole eksperckim ds. ochrony środowiska Związku Województw RP i członkiem Rady Programowej ds. realizacji krajowego „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032” przy Ministerstwie Gospodarki. Interesuje się odnawialnymi źródłami energii, fotografią, łowiectwem oraz sportem (sztuki walki i piłka ręczna – były akademicki v-ce Mistrz Polski). Kontakt: tomasz.krasowski.radny@interia.pl