null

Tryb pracy Zarządu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Podział kompetencji pomiędzy członkami Zarządu Podział kompetencji członków zarządu w zakresie nadzoru nad poszczególnymi wydziałami dla Dzielnicy reguluje Uchwała nr 278 Zarządu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie podziału kompetencji pomiędzy Burmistrzem i Zastępcami Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

  Burmistrza Robert Kempa nadzoruje pracę:
 • Wydziału Budżetowo-Księgowego
 • Wydziału Infrastruktury
 • Wydziału Kadr i Funduszy Europejskich
 • Wydziału Menia
 • Wydziału Organizacyjnego
 • Wydziału Oświaty i Wychowania
 • Wydziału Prawnego
 • Wydziału Zamówień Publicznych
 • Samodzielnego Jednoosobowego Stanowiska Pracy ds. Kontroli Wewnętrznej
oraz współpracuje z:
 • Delegaturą Biura Organizacji Urzędu
oraz nadzoruje:
 • Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
  Zastępca Burmistrza Łukasz Ciołko nadzoruje pracę:
 • Wydziału Kultury
 • Wydziału Promocji
 • Wydziału Zasobów Lokalowych
 • Wydziału Administracyjno-Gospodarczego i Informatyki
oraz nadzoruje w sprawach dotyczących zakresu działania Dzielnicy Ursynów:
 • Bibliotekę Publiczną im. J. U. Niemcewicza
  Zastępca Burmistrza Rafał Miastowski nadzoruje pracę:
 • Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń
 • Wydziału Obsługi Mieszkańców
 • Wydziału Sportu i Rekreacji
 • Zespołu Obsługi Rady
oraz współpracuje z:
 • Delegaturą Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
 • Delegaturą Biura Administracji i Spraw Obywatelskich
oraz nadzoruje w sprawach dotyczących zakresu działania Dzielnicy Ursynów:
 • Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji
  Zastępca Burmistrza Piotr Zalewski nadzoruje pracę:
 • Wydziału Architektury i Budownictwa
 • Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
 • Wydziału Ochrony Środowiska
 • Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia
oraz nadzoruje w sprawach dotyczących zakresu działania Dzielnicy Ursynów:
 • Ośrodek Pomocy Społecznej
 

Posiedzenia Zarządu Dzielnicy Posiedzenia Zarządu Dzielnicy odbywają się w każdą środę.

Spotkania indywidualne z członkami Zarządu Bezpośrednie indywidualne spotkania Burmistrza i Zastępców Burmistrza z mieszkańcami są możliwe jedynie po uprzednim wcześniejszym umówieniu się telefonicznie lub mailowo za pośrednictwem sekretariatów.

Burmistrz Rober Kempa Przyjmuje mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy Ursynów (2 piętro, pok. 237) w poniedziałki w godzinach 9.00 – 15.00,  po uprzednim umówieniu się za pośrednictwem Sekretariatu – telefonicznie 22 443 71 01 lub mailowo (email: mrykala@ursynow.pl).

Zastępca Burmistrza Łukasz Ciołko Przyjmuje mieszkańcóww Urzędzie Dzielnicy Ursynów (3 piętro, pok. 331) we wtorki w godzinach 12.00 – 15.00,  po uprzednim umówieniu się za pośrednictwem Sekretariatu – telefonicznie 22 443 71 12, mailowo (email: jkurowska@ursynow.pl )

Zastępca Burmistrza Rafał Miastowski Przyjmuje mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy Ursynów (4 piętro, pok. 445) we wtorki w godzinach 11.30 – 13.30, po uprzednim umówieniu się za pośrednictwem Sekretariatu – telefonicznie 22 22 443 71 09 , mailowo (email: zstudzinska@ursynow.pl).

Zastępca Burmistrza Piotr Zalewski Przyjmuje mieszkańców w Urzędzie Dzielnicy Ursynów (3 piętro, pok. 331) w poniedziałki w godzinach 13.00 – 16.00, po uprzednim umówieniu się za pośrednictwem Sekretariatu – telefonicznie 22 443 71 06, mailowo (email: mjedruszczak@ursynow.pl).