null

Uchwała nr 5 Zarządu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy z dnia 21.01.2015r w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Uchwała nr 5 Zarządu Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy z dnia 21.01.2015r w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2015 roku

Powołano komisję konkursową do opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2015 roku.

Załączniki: