null

Ujęcia wody oligoceńskiej

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Na Ursynowie wodę wydobywa się ze studni głębokich na 260 metrów z pokładów pochodzących sprzed dziesiątków milionów lat!

W naszej dzielnicy jest sześć punktów poboru wody. O te należące do Miasta Stołecznego Warszawy regularnie dba konserwator, który w okresie zimowym otwiera je codziennie o godzinie 6.30 i zamyka o godzinie 21.30.

Latem punkty są otwarte przez całą dobę. Firma konserwatorska nadzoruje również prawidłową pracę wszystkich urządzeń. Raz na dwa miesiące (albo częściej, gdy zajdzie taka potrzeba) wodę bada Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie.

Ujęcia wody zarządzane przez Urząd Dzielnicy Ursynów 

1. Ujęcie przy ul. Romera – czynne.

2. Ujęcie przy ul. Dereniowej zostało zamknięte w dn. 04.04.2014 r., ze względu na awarię pompy głębinowej w studni. Obecnie trwają prace związane z usunięciem awarii. Po usunięciu awarii należy przeprowadzić kompleksową dezynfekcję układu instalacyjno-technologicznego dla wody. Następnie po wykonanej dezynfekcji i płukaniu instalacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. nr 61 poz. 417 z późn. zm.) należy wykonać analizę bakteriologiczną i fizykochemiczną wody. Niezwłocznie, po otrzymaniu pozytywnych wyników badań jakości wody, ujęcie wody zostanie otwarte.

3. Ujęcie przy ul. Puławskiej 475 − róg ul. Dzierzby – czynne.

4.Ujęcie przy ul. Buszyckiej (w rejonie skrzyżowania z ul. Karczunkowską) – czynne.

 

Pozostałe ujęcia wody 

1. Ujęcie przy ul. Ciszewskiego własność Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego - czynne.

2. Ujęcie przy ul. Belgradzkiej znajduje się w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Wyżyny’’. Ze względu na często powtarzające się awarie ujęcia, Spółdzielnia Mieszkaniowa wykonała ocenę jej stanu technicznego. Wyniki badań wykazały znaczne zainfekowanie, dużą degradację warstwy wodonośnej oraz zamulenie strefy przefiltrowanej, które uniemożliwiają regenerację studni. W związku z tym ujęcie wody przy ul. Belgradzkiej będzie nieczynne do czasu podjęcia stosownych decyzji.