null

Ursynów nadaje numery PESEL uchodźcom | Районне Bідділення Урсинyв видає біженцям номери PESEL

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Pesel dla uchodźców flaga ukraińska niebiesko zółta

Районне Bідділення Урсинyв видає біженцям номери PESEL

Od środy (16 marca) urzędnicy będą przyznawać numery PESEL przebywającym w stolicy uchodźcom z Ukrainy. Urząd Dzielnicy Ursynów przeznaczył do tego 5 stanowisk na I piętrze budynku. Wnioski będą do pobrania w dzielnicowym punkcie informacyjnym na parterze. Tam też udzielana będzie pomoc w wypełnianiu wniosków oraz wydawany voucher na zdjęcie, które będzie można zrobić w punkcie foto naprzeciwko.

Gdzie wypełnić i złożyć wniosek

Wnioski będą wydawane w dzielnicowym punkcie informacyjnym, zlokalizowanym na parterze budynku, przy wejściu od strony parkingu. Na miejscu będą też osoby mówiące w języku ukraińskim, które będą pomagały wypełnić wniosek. Do każdego wniosku będzie także wydawany voucher na zdjęcie, które będzie można zrobić od razu po wypełnieniu wniosku, naprzeciwko punktu informacyjnego.  

Następnie będzie trzeba przejść na I piętro, gdzie należy pobrać numerek z literką „Y” – PESEL dla obywateli Ukrainy. Tam w pięciu stanowiskach obsługi będą przyjmowane wnioski. Po ich weryfikacji i pobraniu odcisku palców nadawany będzie numer PESEL i zakładany Profil Zaufany. 

Numer PESEL jest niezbędny do uzyskiwania świadczeń społecznych, pełnej opieki zdrowotnej oraz ułatwia zatrudnienie. Uchodźcy będą zwolnieni z podawania podczas rejestracji adresu zamieszkania.

1. Krok po kroku - opis procedury 

2. Wzór wniosku – do wypełnienia

3. Wypełnione wzory wniosków - w załączeniu