null

Ursynów walczy z nielegalnymi reklamami

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Urząd Dzielnicy Ursynów skutecznie ogranicza liczbę nielegalnych reklam wielkoformatowych. Pracownicy urzędu z trzech wydziałów  podejmują działania, aby ograniczyć liczbę brzydkich i szpecących dzielnicę konstrukcji.

- Wielkoformatowe reklamy często funkcjonują w przestrzeni publicznej niezgodnie z obowiązującym prawem. Wspólny wysiłek władz dzielnicy i pracowników kilku wydziałów ursynowskiego urzędu pozwala ograniczyć liczbę reklam i przywrócić estetykę w wielu lokalizacjach – mówi zastępca burmistrza, Jakub Berent

Jakie działania może podjąć urząd

Urząd Dzielnicy Ursynów nie może usuwać reklam samodzielnie. W pierwszym kroku każdorazowo wzywa do likwidacji nielegalnego nośnika jego właściciela. W przypadku braku oczekiwanej reakcji urzędnicy podejmują dalsze kroki zmierzające do usunięcia reklamy z przestrzeni publicznej. Naliczają kary i występują do nadzoru budowlanego o nakaz rozbiórki wzniesionej wbrew prawu konstrukcji. W skrajnych przypadkach sprawa trafia do sądu.

Aby umieścić reklamę wielkoformatową w danej lokalizacji, potrzebne jest pozwolenie na budowę oraz tytuł prawny do dysponowania gruntem. W 2021 roku Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ursynów nie wydał ani jednego pozwolenia na budowę konstrukcji pod reklamę wielkoformatową (tj. nośnika reklamowego – bilbordu).

W ciągu ostatnich trzech lat Wydział Mienia dla Dzielnicy Ursynów doprowadził do likwidacji 11 reklam wielkopowierzchniowych. Obecnie w toku jest postępowanie dotyczące usunięcia 2 reklam oraz toczy się jedna sprawa przed sądem o wydanie gruntu i usunięcie reklamy.

W ostatnich trzech latach Wydział Infrastruktury dla Dzielnicy Ursynów, jako nadzorujący pas drogowy, wszczynał postępowania, na podstawie których usunięte zostały 3 reklamy.

Nielegalna konstrukcja przy Dolinie Służewieckiej

Jaskrawym przykładem łamania prawa jest reklama zlokalizowana przy ul. Fosa 30.  Niewielki budynek otoczony jest z każdej strony rusztowaniem o wysokości kilku metrów, wykorzystywanym w celu umieszczenia na nim reklam. Sprawa samowoli budowlanej związanej z konstrukcją  nośnika reklamowego otaczającego budynek mieszkalny była dwukrotnie przedmiotem postępowań toczących się przed organami nadzoru budowlanego i sądami administracyjnymi. Pomimo pozytywnych dla m. st. Warszawa orzeczeń, reklama nadal funkcjonuje. Użytkownikiem wieczystym gruntu pod budynkiem jest spółka, która wykorzystuje nieruchomość niezgodnie z jej przeznaczeniem. W efekcie miasto złożyło pozew do sądu powszechnego o rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego. Sprawa znajduje się na etapie zbierania dowodów oraz przesłuchania świadków.