null

Ursynowscy nauczyciele nagrodzeni

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Nagrodzeni nauczyciele i dyrektorzy oraz Burmistrz Robert Kempa w sali Balowej Zamku Królewskiego

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej, 13 października, w Sali Balowej Zamku Królewskiego wręczono nagrody nauczycielom oraz dyrektorom warszawskich szkół i placówek oświatowych. Wśród  tegorocznych laureatów Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy jest także 11 nauczycieli ursynowskich placówek (przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych).

Nagrodzeni zostali zasłużeni wychowawcy i dydaktycy, autorzy innowacyjnych programów oraz dyrektorzy - liderzy szkolnych społeczności.

Lista nagrodzonych: 

 1. Beata Gutowska - Przedszkole nr 201 „Misia Ursynka”; 
 2. Karol Czekirda - Przedszkole Specjalne nr 213; 
 3. Monika Kutyła - Szkoła Podstawowa nr 96 im. Ireny Kosmowskiej; 
 4. Paweł Kocemba - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty; 
 5. Justyna Perkuszewska-Staniszewska - Szkoła Podstawowa nr 16 im. Tony Halika; 
 6. Maria Kutna - Szkoła Podstawowa nr 340 im. prof. Bogusława Molskiego;
 7. nga Chrościcka – Woźniak - LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosha Kossutha.
 8. Grażyna Sajnóg - Przedszkole nr 283; 
 9. Wioletta Krzyżanowska - Szkoła Podstawowa nr 323 im. Polskich Olimpijczyków;
 10. Renata Podolecka - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 im. J. Ch. Andersena; 
 11. Irena Wojciechowska - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 18.

Uroczystość została przeprowadzona w aktualnie obowiązującym reżimie sanitarnym związanym z pandemią COVID-19. 
Ponadto ursynowscy nauczyciele za swój wysiłek włożony w wychowanie dzieci i młodzieży uhonorowani zostali Nagrodą Burmistrza Ursynowa. Nagrodzonych zostały w sumie 44 osoby, w tym 14 dyrektorów, 8 wicedyrektorów oraz 22 nauczycieli.

Lista nagrodzonych:   

 1. Joanna Parfinowicz - Szkoła Podstawowa Nr 96 im. Ireny Kosmowskiej
 2. Mariusz Karczewski - Szkoła Podstawowa Nr 303 im. Fryderyka Chopina
 3. Izabela Konwerska-Barciak - Szkoła Podstawowa Nr 319 im. Marii Kann
 4. Małgorzata Antonowicz - Szkoła Podstawowa Nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego
 5. Jolanta Kubalska - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty
 6. Anna Jurek - LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha
 7. Andrzej Woźniak - LXX Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Kamińskiego
 8. Ewa Podpora - CLVIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej
 9. Magdalena Borowiecka - Przedszkole Nr 55 im. Polskich Podrózników
 10. Agnieszka Mazur-Araszczuk - Przedszkole Nr 159
 11. Lidia Gruchała - Przedszkole nr 351 im. Wandy Chotomskiej
 12. Ewa Wieczorek - Przedszkole Nr 366
 13. Zofia Rusek - Przedszkole Nr 401
 14. Elżbieta Rutkowska - Szkoła Podstawowa Nr 336 im. Janka Bytnara "Rudego"
 15. Dorota Kalinowska - Przedszkole nr 50
 16. Beata Piwowarska - Przedszkole nr 55 im. Polskich Podróżników
 17. Marta Kowalska - Przedszkole nr 79
 18. Magdalena Skałecka - Przedszkole Nr 201 "Misia Ursynka"
 19. Dorota Eysymontt - Przedszkole Specjalne Nr 213
 20. Emilia Dziewulska - Przedszkole Specjalne Nr 213
 21. Bożena Dzienio-Wróblewska - Przedszkole nr 282
 22. Aleksandra Rutkowska - Przedszkole nr 283
 23. Agnieszka Jagiełło - Przedszkole nr 286
 24. Izabella Wróblewska - Przedszkole nr 366
 25. Małgorzata Mitura - Przedszkole 385 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu
 26. Joanna Cholewa - Przedszkole nr 401
 27. Beata Węsek - Szkoła Podstawowa Nr 96 im. Ireny Kosmowskiej
 28. Halina Chaber - Szkoła Podstawowa nr 100 im. Francesco Nullo 
 29. Anna Sokołowska - Szkoła Podstawowa Nr 303 im. Fryderyka Chopina
 30. Barbara Totoś - Szkoła Podstawowa Nr 322 im. Jana Brzechwy
 31. Barbara Malicka-Szczechowicz - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
 32. Nina Prusak - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania
 33. Katarzyna Milewska - Szkoła Podstawowa Nr 336 im. Janka Bytnara "Rudego"
 34. Elżbieta Pytlak - Szkoła Podstawowa Nr 336 im. Janka Bytnara "Rudego"
 35. Parzuchowski Dariusz - Szkoła Podstawowa Nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego
 36. Stefanowicz Katarzyna - Szkoła Podstawowa Nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego
 37. Janina Nejczyk - Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty
 38. Monika Suska-Zięcina - LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha
 39. Edyta Świercz - CLVIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Księżnej Izabeli Czartoryskiej
 40. Marta Czarzasta - Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Tony Halika
 41. Katarzyna Belkius - Szkoła Podstawowa Nr 303 im. Fryderyka Chopina
 42. Elżbieta Spakowska - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 18
 43. Joanna Giżyńska - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19
 44. Renata Marut - Szkoła Podstawowa Nr 322 im. Jana Brzechwy

 

Nagrodzeni nauczyciele i dyrektorzy oraz Burmistrz Robert Kempa w sali Balowej Zamku Królewskiego