null

Ursynowski urząd wzorem dla innych

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Budynek Urzędu Dzielnicy Ursynów, wejście od strony Gandhi
Autor: UDU

We wrześniu w Urzędzie Dzielnicy Ursynów odbyło się spotkanie instruktorów orientacji przestrzennej.  Zastosowane w budynku rozwiązania technologiczne oraz architektoniczne, ułatwiające osobom niewidomym i słabowidzącym dostęp do urzędu, to modelowy przykład przyjaznego i dostępnego miejsca. 

Uczestnikami grupy były osoby biorące udział w spotkaniu "Doszkalanie instruktorów orientacji przestrzennej" organizowanym przez Polski Związek Niewidomych Instytut Tyflologiczny oraz kadrę trenerską firmy Tyflokom.

Wojciech Malesa, koordynator do spraw osób z niepełnosprawnościami w Urzędzie Dzielnicy Ursynów,  zapoznał instruktorów z rozwiązaniami  ułatwiającymi osobom niewidomym i słabowidzącym dostęp do urzędu. Prezentowane i omawiane były takie rozwiązania jak:

  • system kodów NFC (naklejone na drzwiach nad klamką pomieszczeń dostępnych dla mieszkańców), z informacją o numerze i przeznaczeniu pomieszczenia, które można odczytać aplikacją na smartfonie;
  • tablica tyflograficzna z planem Urzędu Dzielnicy Ursynów, czyli graficzne odwzorowanie i przedstawienie tej przestrzeni przy zastosowaniu odpowiedniej skali i proporcji, w sposób dostępny za pomocą zmysłu dotyku; 
  • linie prowadzące w strefie obsługi klienta na parterze i pierwszym piętrze; 
  • windy dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - przestronne, z panelem, na którym przyciski mają duże wypukłe litery i są podpisane pismem Braille’a oraz z informacją głosową o piętrze, na którym winda się zatrzymuje; 

Poniżej linki do informacji o projekcie:
https://pzn.org.pl/doszkalanie-instruktorow-orientacji-przestrzennej-o-projekcie/
https://pzn.org.pl/kolejny-projekt-zakonczony-sukcesem/

Kolejne rozwiązania tworzące przyjazny i dostępny urząd

Przypominamy, że w budynku urzędu zainstalowano także powiększalnik oraz  samoobsługowy terminal płatniczy dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (po wciśnięciu przycisku całe urządzanie obniża się o kilkanaście centymetrów, co w znacznym stopniu ułatwia korzystanie przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich).
Kilkunastoosobowa grupa w trakcie spotkania instruktorów orientacji przestrzennej.