null

Ursynowskie spacery historyczne - techniką nordic walking

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Fundacja ART działa od 2008 roku. Zrealizowała w tym czasie ponad 142 projekty przede wszystkim we współpracy głównie z Miastem Stołecznym Warszawą, a także z Urzędem Marszałkowskim oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Obecnie cztery całoroczne programy dotyczą seniorów z Warszawy oraz jeden trzyletni adresowany jest do kombatantów, Powstańców Warszawskich i osób represjonowanych w okresie II wojny światowej "Akcja Więź". Rozwija także działania senioralne, widząc ogromną potrzebę aktywizacji kulturalnej i społecznej osób starszych.

Dla seniorów z Ursynowa realizuje w 2023 r. „Ursynowskie spacery historyczne z nordic walking - III edycja.

Kontakt do koordynatora:
Maria Reif
adres e-mail: fundacjaart.reif@gmail.com
nr. telefonu: 607 139 310