null

Urząd bez barier

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Dostosowanie budynku ratusza Dzielnicy Warszawa-Ursynów W naszym ratuszu zostały zastosowane następujące elementy uwzględniające potrzeby osób z niepełnosprawnością: Budynek jest usytuowany na poziomie gruntu - nie ma bariery architektonicznej w postaci schodów. W ten sposób zadbaliśmy, aby każdy mieszkaniec mógł swobodnie dostać się do budynku ratusza. Drzwi do budynku ratusza zarówno od ulicy Al. Komisji Edukacji Narodowej jak i od parkingu rozsuwają się automatycznie – modyfikacja dokonana w 2008 roku, ułatwia to m.in. osobom na wózkach wjazd. Ponadto drzwi te mają nalepki na elementach szklanych, aby osoby słabowidzące mogły je w porę zauważyć. Budynek wyposażony jest w wygodne i przestronne windy. Windy wyposażone są w panel z wypukłymi przyciskami – o właściwym oznakowaniu oraz sygnalizacją głosową – modyfikacja dokonana w 2008 roku. Wysokość stanowisk obsługi mieszkańców jest obniżona i przez to dostępna dla wszystkich. Osoby słabowidzące dobrze czują się w naszym ratuszu ponieważ numerki nad stanowiskami są duże, kontrastowe i dobrze widoczne. Osoby z niepełnosprawnością mają możliwość załatwienia wszystkich spraw w dziale obsługi mieszkańców na parterze w pierwszym od holu stanowisku. Osoby z dysfunkcją narządu słuchu korzystają z pomocy tłumacza języka migowego w osobnym do tego celu przeznaczonym pokoju. W urzędzie są dobrze oświetlone, przestronne korytarze. Toalety dla osób niepełnosprawnych są usytuowane na każdej kondygnacji. Działania Dzielnicy Warszawa – Ursynów na rzecz osób niepełnosprawnych. Dzielnica Ursynów w swoich nowych inwestycjach takich jak Centrum Kultury oraz parki dba o swoich niepełnosprawnych mieszkańców i pamięta o ich potrzebach projektując stosowne udogodnienia. Czynimy również starania, aby już istniejące budynki użyteczności publicznej, takie jak szkoły, przedszkola, biblioteki, przychodnie zdrowia, domy kultury, stopniowo podczas prowadzonych prac remontowych były przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez likwidację barier architektonicznych.  

Urząd Dzielnicy Ursynów 10 tys. obiektem na Niepełnosprawnik.eu 12 sierpnia podczas briefingu prasowego Fundacja TUS przedstawiła wyniki przeprowadzonego w lipcu br. audytu Urzędu Dzielnicy Ursynów, który w dziś został  obiektem numer 10 000 w bazie miejsc publicznych przyjaznych osobom niepełnosprawnym. Dotyczy to zarówno eliminacji barier architektonicznych, jak również przygotowania pracowników Wydziału Obsługi Mieszkańców. Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy uważany jest za jeden z najbardziej przyjaznych osobom niepełnosprawnym spośród stołecznych urzędów. W 2012 r. ursynowski urząd był partnerem merytorycznym kampanii informacyjno-promocyjnej „Urząd dostępny dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”. W lipcu br. Urząd przeszedł audyt Fundacji TUS. Korzystanie z przestrzeni publicznej i dostęp do informacji są jednymi z podstawowych praw człowieka. Fundacja TUS działa na rzecz równości społecznej. Jej misją jest dostarczanie osobom z niepełnosprawnościami narzędzi do samodzielnego życia. Kompleksowe informacje (w formie piktogramów i tekstowej) dotyczące dogodności dla osób niepełnosprawnych w Urzędzie Dzielnicy Ursynów dostępne są na stronie niepelnosprawnik.eu. Piktogramy przyznane Urzędowi Dzielnicy Ursynów:  

Fundacja TUS

Od wielu lat Fundacja TUS zmienia to dostarczając informacji o miejscach dostępnych dla osób niepełnosprawnych ruchowo, osób niedosłyszących i niesłyszących, osób niedowidzących i niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Aktualnie wyszukiwarka zawiera informacje o prawie 10 tys. miejsc z czterech miast: Gdańska, Poznania, Warszawy i Wrocławia, z czego 6 tys. zmierzonych i oznaczonych piktogramami obiektów znajduje się w Warszawie. Są to różnego rodzaju obiekty, m.in. hotele, restauracje, centra handlowe, obiekty administracji publicznej, kina, apteki, salony fryzjerskie, małe sklepy. Zebrane informacje są dostępne przez stronę www.niepelnosprawnik.eu. Informacje o obiektach przedstawiane są w postaci prostych piktogramów lub pełnej, tekstowej informacji.