null

Urząd poszukuje wykonawcy dokumentacji projektowo – kosztorysowej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
grafika_dokumentylMiasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Ursynów, Al. Komisji Edukacji Narodowej nr 61, Warszawa, zaprasza do złożenia oferty na:         Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z koniecznymi uzgodnieniami remontu pomieszczeń w obiekcie oświatowym przy ul. Koncertowej 4 w Warszawie w zakresie dostosowania części budynku i terenu zewnętrznego do potrzeb dzieci młodszych” Przedmiot zamówienia obejmuje: Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej przystosowania pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku Gimnazjum Nr 92 na potrzeby trzech sal zajęć, szatni, pokoju nauczycielskiego, łazienek dla dzieci i personelu. Wydzielenie korytarza w celu zapewnienia bezpiecznego pobytu młodszych dzieci w budynku gimnazjalnym (powierzchnia wewnętrzna ok. 500 m ², teren zewnętrzny ok. 300 m ²). Ta część budynku posiada bezpośrednie wyjścia na teren zewnętrzny, który podlegać będzie remontowi i wygrodzeniu. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać: 1. Projekt budowlano – wykonawczy – w 5 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD zapisane w formacie PDF i w wersji edytowalnej, 2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, kosztorysy inwestorskie oraz przedmiary – w 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD zapisane w formacie PDF i w wersji edytowalnej. Termin realizacji zamówienia: 21 dni od dnia zawarcia umowy. Oferta powinna zawierać: cenę brutto za realizację przedmiotu zamówienia wyrażoną w PLN Kryteria oceny ofert: 100% cena Miejsce i termin złożenia ofert: ofertę należy złożyć do dnia 25 czerwca 2015 r. do godziny 14:00 (w jednym z niżej wymienionych sposobów):
  • osobiście w sekretariacie Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, al. Komisji Edukacji Narodowej 61, IV piętro, pok. 407
  • faxem na nr (22) 443 72 20,
  • drogą elektroniczną, na adres: bflis@ursynow.pl
Dodatkowych wyjaśnień w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia udziela: Barbara Flis – Wydział Infrastruktury tel.: 22 443 72 38. Przed złożeniem oferty na wykonanie w/w dokumentacji projektowej zapraszam na spotkanie w Gimnazjum nr 92 przy ul. Koncertowej 4 w Warszawie w dniu 23 czerwca 2015r. o godz. 12. 00.    

Załączniki: