Wydarzenie

null

V Sesja Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
25.10.2021 16:00 - 25.10.2021 18:00
Na pierwszym planie al. KEN nocą, po lewej stronie budynek Urzędu Dzielnicy Ursynów

Zapraszamy na V Sesję Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, która odbędzie się w dniu 25 października 2021 r. o godzinie 16.00 w siedzibie Urzędu Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy przy al. Komisji Edukacji Narodowej 61, sala im. J. U. Niemcewicza.

Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie Sesji; 
 2. Przyjęcie porządku obrad; 
 3. Przyjęcie protokołu z obrad IV Sesji Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów z dnia 20 kwietnia 2021 r.;
 4. Przyjęcie ślubowania od nowo wybranych Radnych Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy;
 5. Sprawozdanie z działalności Prezydium pomiędzy sesjami – Przewodniczący Antoni Kowalski;
 6. Sprawozdanie z działalności delegatów do Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy;
 7. Powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów na Sekretarza oraz dwóch delegatów do Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy
 8. Zgłaszanie i prezentacja kandydatur; dyskusja i zadawanie pytań; głosowanie. 
 9. Dyskusja nad Planem Pracy i działaniami MRDU na rok szkolny 2021/2022.
 10. Wolne wnioski, informacje.
 11. Zapytania, postulaty i inicjatywy Radnych oraz odpowiedzi na zgłoszone zapytania.
 12. Uroczyste zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Młodzieżowej Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Antoni Kowalski