null

Edukacja: Warszawa dla Ukrainy

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Koordynator w Dzielnicy Ursynów, który pomoże znalezć miejsce w przedszkolu oraz szkole.
Координатор в Урсинівському районі, який допоможе знайти місце в садочку та школі.

Ursynów | Урсинув

Paulina Dybicz-Gil | Пауліна Дибічь-Гіль

22 44 37 391 | Pdybicz-gil@ursynow.pl


Як записати учня в школу або дитячий садок

Edukacja - darmowa oferta dla uchodźców

Po wybuchu wojny na Ukrainie do ursynowskich szkół i przedszkoli przyjęto już ponad 450 dzieci i młodzieży z Ukrainy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych ukraińskich sąsiadów, którzy znaleźli schronienie przed wojną na terenie Ursynowa, publikujemy pomocne informacje, które ułatwią rozpoczęcie nauki w polskich placówkach oraz ofertę bezpłatnych zajęć.

Fundacje, stowarzyszenia, organizacje, kluby oraz osoby chcące zaoferować nieodpłatne zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży prosimy o przesyłanie informacji na adres oswiata@ursynow.pl. Lista będzie na bieżąco aktualizowana.

Informacje ogólne

Jak zapisać ucznia do szkoły lub przedszkola

 1. Szkoły Podstawowe

Wystarczy, że rodzice udadzą się do najbliższej szkoły rejonowej. Podczas wywiadu z rodzicem Dyrektor szkoły zweryfikuje poziom edukacyjny dziecka, a także ustali, czy potrzebuje ono wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Obywatele Ukrainy, którzy nie zabrali ze sobą świadectw czy innych dokumentów szkolnych, nie muszą się martwić. Wystarczy rozmowa z dyrektorem i oświadczenie, do której klasy dziecko uczęszczało oraz jakie ma potrzeby edukacyjne, by właściwie przyporządkować je do naszego systemu edukacyjnego.

Wykaz szkół pod linkiem: Szkoły podstawowe publiczne - Ursynów (um.warszawa.pl)

 1. Przedszkola

Podobna ścieżka obowiązuje w przypadku przedszkoli.

Wykaz przedszkoli pod linkiem: Przedszkola publiczne - Ursynów (um.warszawa.pl)

Oddziały przedszkolne utworzone są również w szkołach podstawowych:

 • Szkoła Podstawowa nr 81 im. Juliana Ursyna Niemcewicza, ul. Puszczyka 6, tel. 22 643 60 26;
 • Szkoła Podstawowa nr 100 im. płk. Francesco Nullo, ul. Taneczna 54/58, tel. 22 643 05 78;
 • Szkoła Podstawowa nr 303 im. Fryderyka Chopina, ul. Koncertowa 8, tel. 22 643 71 23;
 • Szkoła Podstawowa nr 310 im. Michała Byliny, ul. Hawajska 7, tel. 22 641 24 88;
 • Szkoła Podstawowa nr 313 im. Polskich Odkrywców, ul. J. Cybisa 1, tel. 22 641 26 77;
 • Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 318 im. J. Ch. Andersena, ul. L. Teligi 3, tel. 22 641 52 38;
 • Szkoła Podstawowa nr 319 im. Marii Kann, ul. ZWM 10, tel. 22 643 45 14;
 • Szkoła Podstawowa nr 323 im. Polskich Olimpijczyków, ul. Hirszfelda 11, tel. 22 641 63 56;
 • Szkoła Podstawowa nr 336 im. Janka Bytnara „Rudego”, ul. Małcużyńskiego 4, tel. 22 859 17 20;
 • Szkoła Podstawowa nr 340 im. Profesora Bogusława Molskiego, ul. Lokajskiego 3,

tel. 22 546 61 20;

 • Szkoła Podstawowa nr 384 im. Stanisława Staszica, ul. Kajakowa 10, tel. 22 644 84 61.

 1. Oddziały przygotowawcze w szkołach:

Są na etapie tworzenia i rozpoczną działalność od 1 kwietnia br. Oferta  ta jest skierowana do dzieci i młodzieży nie znających języka polskiego lub znających na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki prowadzonej w całości w języku polskim. Edukacja trwa w nich do końca roku szkolnego, a nauczanie jest dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów:

 • Szkoła Podstawowa  nr 330 im. Nauczycieli Tajnego Nauczania, ul. Mandarynki 1, tel. 22 648 41 64 – oddział dla klas  VII-VIII;
 • LXIII Liceum Ogólnokształcące im. Lajosa Kossutha, ul. Hirszfelda 11, tel. 22 643 10 77 – oddział dla klas I-II;
 • LXX Liceum Ogólnokształcące im. Aleksandra Kamińskiego, ul. Dembowskiego 1, tel. 22 643 60 24 – oddział dla klas II oraz oddział dla klasy III.

Pakiet powitalny dla uczniów i rodziców

W pakiecie są informacje niezbędne dla ucznia pojawiającego się pierwszego dnia w szkole. Warszawski pakiet zawiera: schemat systemu edukacji w Polsce, kalendarz szkolny, szkolny porządek dnia, informację o rzeczach potrzebnych w szkole, dzienniczek ucznia, informację o zajęciach pozaszkolnych, system oceniania, wzory formularzy szkolnych, mini-słowniczek podstawowych terminów szkolnych oraz informację, w jaki sposób można zaprzyjaźnić się z nowymi kolegami/koleżankami w szkole.

Poniżej link do przewodnika w wersji polskiej oraz ukraińskiej (pdf):

Wsparcie dzieci z Ukrainy ze specjalnymi potrzebami

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla rodziców lub osób sprawujących bieżącą pieczę nad dziećmi z Ukrainy ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dyrektorów polskich jednostek systemu oświaty. Materiał dotyczy wsparcia tej grupy dzieci/uczniów.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne na Ursynowie udzielające wsparcia dzieciom i rodzicom cudzoziemskim

Przed zgłoszeniem się do wybranej poradni bardzo prosimy o kontakt telefoniczny w celu umówienia specjalisty.

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 18, ul. Koncertowa 4

Wojna w Ukrainie – dodatkowe dyżury specjalistów, wsparcie psychologiczne dla osób dotkniętych wojną:
– obywateli Ukrainy mieszkających w Polsce,
– uchodźców z Ukrainy (w szczególności dla rodzin dzieci rozpoczynających naukę w ursynowskich szkołach i przedszkolach),
– wolontariuszy zaangażowanych w pomoc ofiarom wojny,
– nauczycieli i rodziców, których dzieci uczęszczają do przedszkoli i szkół z terenu działania poradni, a które doświadczają poważnych trudności emocjonalnych będących reakcją na toczącą się wojnę – pomocy udzielają psychologowie stale współpracujący z przedszkolami i szkołami.

Specjaliści w poradni prowadzą konsultacje w języku polskim, wspierając się w miarę możliwości pomocą tłumaczy, wolontariuszy czy polskojęzycznych rodzin uchodźców.

Zapisy pod numerem tel.: 22 855 64 00, 501 768 865 lub kontakt e- mail.  Adresy wszystkich pracowników znajdują się na stronie. Zapisy w godzinach pracy poradni, czyli poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 19.00, sobota w godz. 9.00 – 13.00. Wszystkie usługi są świadczone bezpłatnie i bez skierowania.

Dodatkowa oferta poradni dostępna pod adresem.

 • Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 19, ul. Lokajskiego 3

Pomoc w języku polskim i angielskim

1. Możliwość zgłaszania potrzeby szybkiego  kontaktu z psychologiem - tel. 513 905 022  lub informacja pod adresem e-mailowym: ppp19@ursynow.warszawa.pl (placówka oddzwoni).

2. Uruchomienie dyżuru telefonicznego w poniedziałek w godz. 16.00-17.00 - numer bezpośrednio do psychologa - 661 776 088

3. Dyżur stacjonarny w poradni:

poniedziałek w godz. 12.00-13.00 (również j. angielski)

wtorek w godz. 19.00 - 20.00 (również j. angielski)

środa w godz. 14.00 - 15.00

piątek w godz. 12.00-13.00 (również j. angielski)

4. Możliwość spotkania stacjonarnego w placówce (na zgłoszone zapotrzebowanie na interwencję)

Więcej informacji na stronie poradni: Dzieci cudzoziemskie - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 19 w Warszawie (ursynow.warszawa.pl)

Praca dla nauczycieli z Ukrainy  

Jesteś nauczycielką lub nauczycielem z Ukrainy, możesz skorzystać z wyszukiwarki ofert pracy w warszawskich szkołach i przedszkolach www.edukacja-warszawa.pl 

 1. W lewym dolnym rogu tej strony znajdziesz trzy aktywne linki. Kliknij na środkowy - „Lista ofert”. Możesz też wybrać zakładkę „Lista ofert” w górnym menu.  
 2. Po otwarciu nowej strony z ofertami, kliknij na okienko „Filtruj”. Na rozwijanej liście znajdziesz przedmioty szkolne, do których obecnie poszukiwani są nauczyciele. Oferta dla nauczycieli z Ukrainy zapisana jest według wzoru:
 • język ukraiński – nazwa przedmiotu po ukraińsku – nazwa przedmiotu po polsku, np.: język ukraiński - Етика – Etyka.  
 1. Kliknij na przedmiot, który Cię interesuje, a następnie na znajdujące się obok okienko – „Filtruj wyniki”.  
 2. Wyświetli się oferta konkretnych szkół, które szukają nauczyciela danego przedmiotu. Kliknij na wybraną ofertę.  
 3. Znajdziesz tam szczegółowe informacje, m.in. telefon lub adres mailowy do szkoły. Skontaktuj się ze szkołą lub przedszkolem.  

Вакансії для вчителів з України

Якщо ви вчитель з України, то можете використовувати систему пошуку роботи у варшавських школах та дитячих садках.  

 1. У нижньому лівому куті цієї сторінки ви знайдете три активні посилання. Натисніть на середнє під назвою Lista ofert. Ви також можете вибрати вкладку Lista ofert у верхньому меню. 
 2. Відкривши нову сторінку з пропозиціями, натисніть на поле «Filtruj». У випадаючому списку ви знайдете шкільні предмети, для викладання яких зараз шукають вчителів. Пропозиція для вчителів з України представлена за формулою: українською мовою - назва предмета українською - назва предмета польською, наприклад: język ukraiński - Етика – Etyka.  
 3. Натисність на предмет, що вас цікавить, а потім на полі біля нього, позначеному словом Filtruj wyniki.  
 4. Відобразиться пропозиція конкретних шкіл, що шукають викладача з даного предмета. Натисніть на вибрану пропозицію.  
 5. Там ви знайдете детальну інформацію, в т.ч. телефон або адресу електронної пошти школи. Звертайтеся до школи чи дитсадка.  

Link do strony: Вакансії для вчителів з України | Praca dla nauczycieli z Ukrainy - WCIES (um.warszawa.pl)
 

MATERIAŁY POMOCNICZE

Nauka języka polskiego w szkole to nie wszystko. Można się go uczyć także po szkole.

 • Udostępniamy materiały, które przygotowała grupa studentów nauczania języka polskiego, jako języka obcego:
 1. słownik polsko-ukraiński;
 2. serię filmików, by pomóc uchodźcom w pierwszych dniach po przybyciu do Polski.

Poniżej link do wersji tekstowej (pdf) oraz link na konto YouTube (filmiki):

https://drive.google.com/file/d/1rBm1dDauMhfDBA74h-6uYggPNgfSa7zv/view

https://www.youtube.com/channel/UClDPUhu_P8-AA6C-La0ZIzg/videos

 • Fundacja Edu SEN uruchamia zajęcia Szkoły Online dla dzieci z Ukrainy. Zajęcia lekcyjne online będą realizowane w klasach od 1 do 11, dwa razy dziennie od poniedziałku do piątku: do południa w godzinach 9:00–11:00 oraz po południu w godzinach 17:00–19:00. W ten sposób każde chętne dziecko będzie mogło skorzystać z oferty. Wszystkie zajęcia będą prowadzone przez ukraińskich nauczycieli. Od 21 marca 2022 r. rozpoczną się zajęcia prowadzone przez nauczycieli języka polskiego jako obcego dla uczniów i nauczycieli. Od 4 kwietnia 2022 r. rozpoczną się zajęcia prowadzone przez polskich nauczycieli wyrównujące braki z poszczególnych przedmiotów.

Kontakt: fundacja@edukacjasen.pl oraz szkolaonline@klanza.pl, tel.: j. ukraiński 663 845 510; j. polski 723 648 335

Linki do rejestracji dla uczniów i dla niezarejestrowanych nauczycieli oraz więcej szczegółów na stronach:

Bezpłatna SZKOŁA ONLINE dla dzieci z Ukrainy. - Fundacja EduSEN Wydawnictwo Szkolenia (edukacjasen.pl)

Fundacja Edu SEN - Inicio | Facebook

 • Stowarzyszenie Osvitoria przygotowało listę 70 darmowych książek dla dzieci w języku ukraińskim do pobrania w formie e-booka. Książki w pełnej wersji udostępnione zostały całkowicie za darmo, dzięki porozumieniu z ukraińskimi wydawcami.

Link z listą książek

 • Z inicjatywy Fundacji Kocham Polskę, Unia Metropolii Polskich, we współpracy z Biurem Edukacji Urzędu m.st. Warszawy przygotowała zestaw tematów - propozycji do rozmów i zabaw, do poznania się i stworzenia relacji.

Udostępnione dzięki Fundacji Kocham Polskę materiały: teksty, rysunki, propozycje zadań, można ściągać na swoje urządzenia, można drukować, powielać i przekazywać dalej – oczywiście bez wprowadzania w nich zmian: https://metropolie.pl/publikacje  Metropolie: Tematy do rozmów / ТЕМИ ДЛЯ РОЗМОВ

OFERTA ZAJĘĆ BEZPŁATNYCH

 • Zajęcia taneczne – Kontra Grupa Artystyczna

Szkoła Podstawowa nr 81 (ul. Puszczyka 6) zaprasza na zajęcia taneczne organizowane przez Grupę Artystyczną Kontra. Zajęcia obejmują wszystkie dzieci uchodźców z Ukrainy.

Poniedziałki w godzinach 15:30 - 17:00

Zapisy pod nr telefonu: 22 643 60 26

 • Fundacja Medical Center

Fundacja oferuje świetlicę dla dzieci uchodźców z Ukrainy. Dzieci z rodzicami mogą zgłaszać się bezpośrednio do ośrodka okazując dokument potwierdzający status uchodźcy, w ośrodku jednocześnie może przebywać 15 dzieci.

Adres: ul. Wasilkowskiego 4 (zakład rehabilitacji);

poniedziałek - piątek w godz.14:00 – 19:00,
sobota w godz. 09:00 – 13:00

tel. 22 643 58 46, 690 407 404.

 • Fundacja Terapeutyczna

Fundacja uruchomiła w swojej placówce bezpłatną świetlicę dla dzieci z Ukrainy. Zajęcia będą się odbywały przy ul. Nugat 3 i będą prowadzone przez wolontariuszy mówiących w języku ukraińskim. Fundacja chce stworzyć bezpieczne i przyjazne miejsce, w którym każdy będzie mógł odetchnąć i odpocząć. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, prosimy o zgłoszenia pod numerem: 533 355 888), na adres e-mail recepcja@terapeutyczna.org lub poprzez wiadomość prywatną w mediach społecznościowych fundacji.

Poniedziałek – piątek w godz. 10:00 - 14:00

Informacje pod linkiem: Terapeutyczna Fundacja - Strona główna | Facebook

 • Artystyczny Kącik – Przedszkole Montessori

Bezpłatne zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym czyli 2- 7 lat z Ukrainy. Odbywać się będą w niedziele od godziny 10.00 do 14.00 w przedszkolu „Artystyczny Kącik” na ulicy Pustułeczki 8. Podczas zajęć będzie czas na nawiązanie znajomości, wspólną zabawę oraz zaplanowane przez prowadzącego aktywności. W czasie zajęć przewidziany jest poczęstunek.

Więcej informacji na stronie.

 • Szkoła Podstawowa nr 81

Szkoła Podstawowa nr 81, ul. Puszczyka 6 zaprasza dzieci z Ukrainy w wieku 6-8 na wspólne czytanie  i zabawy z książkami Erica Carle’a w dniach 26.03., 02.04., 09.04 w godzinach 9:00-10:00.
Informacje i zgłoszenia: ericreading.anneta@gmail.com

 • Fundacja Primus

Bezpłatne zajęcia sportowo-edukacyjne w poniedziałki i środy od 17:30 do 19:00 dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w każdym wieku. Zapewniamy świetną zabawę i nowe znajomości. 

Adres: Fundacja Primus, ul. Zoltana Balo 1, Ursynów

Telefon: 22 648 28 53

Link: ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA! (primus.com.pl)