null

Warszawa zachęca do udziału w spisie powszechnym

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Na górze napis Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, niżej cztery postaci, dwóch mężczyzn i dwie kobiety

Już około miliona mieszkańców Warszawy wzięło udział w realizowanym właśnie narodowym spisie powszechnym. W ten sposób nie tylko wypełnili swój obowiązek, ale przyczynili się do rozwoju swojego miasta. Spisu można dokonać przez internet za pośrednictwem strony spis.gov.pl. Należy to zrobić do 30 września 2021 r.

– Spis powszechny to nie jest po prostu „ustawowy obowiązek”. To także wkład w rozwój Twojego miasta. Od danych gromadzonych we wpisie zależy np. to, jak dzielone będą unijne fundusze. Zatem do dzieła – liczymy się dla Polski, liczmy się dla Warszawy – zachęca prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Narodowy Spis Powszechny 2021 jest przeprowadzany w terminie od 1 kwietnia do końca września 2021 r. Od początku spisu w Warszawie spisano 948 152 osoby i 435 596 mieszkań, co stanowi 52,8% wykazu osobowego oraz 43,1% wykazu mieszkaniowego. Zdecydowana większość dokonała tego samodzielnie przez internet. Ponad 82 tysiące skorzystało z pomocy rachmistrzów, natomiast 76 tysięcy wybrało infolinię.

Spis powszechny służy zebraniu informacji o liczbie ludności, strukturze demograficzno-społecznej i zawodowej, a także o stanie mieszkań i budynków. Pozyskane w ten sposób informacje są później wykorzystywane do opracowań, zestawień i analiz statystycznych. Na podstawie zebranych w spisie danych będą dzielone środki finansowe i podejmowane decyzje dotyczące dostosowania usług publicznych do potrzeb lokalnych społeczności – m.in. w zakresie infrastruktury i opieki zdrowotnej, edukacji przedszkolnej i szkolnej, działalności placówek bibliotecznych, transportu, uruchamiania programów wsparcia dla bezrobotnych, osób starszych czy wykluczonych cyfrowo.

Współcześnie spisy powszechne ludności są największym i jednym z najważniejszych badań demograficznych statystyki publicznej. Zgodnie z zaleceniami ONZ rządy poszczególnych państw są odpowiedzialne finansowo i organizacyjnie za dostarczanie oficjalnych i wiarygodnych danych przez statystykę publiczną.

Korzystają z nich regionalne organizacje statystyczne, przygotowując odpowiednie rekomendacje dla różnych kontynentów. Conference of European Statisticians jest odpowiedzialna za opracowanie rekomendacji dla przeprowadzenia spisów powszechnych ludności w krajach europejskich. Z kolei prace przygotowawcze i realizację spisów w krajach Unii Europejskiej koordynuje Eurostat, a podstawy prawne tych działań tworzą regulacje Parlamentu Europejskiego i regulacje parlamentów poszczególnych krajów członkowskich.Dodatkowo spis jest jedynym źródłem informacji dla niektórych mało licznych grup ludności (np. bezdomni, grupy narodowościowe i etniczne). Jest on także jedynym źródłem informacji o całej zbiorowości osób niepełnosprawnych.

W naszym kraju spisy są realizowane od wieków. Pierwszy został zatwierdzony w trakcie obrad Sejmu Czteroletniego w XVIII w. Od 1921 r. realizowany jest ze stałą częstotliwością. Na przestrzeni dziesięcioleci bez względu na sytuację polityczną i panujące warunki spisy dostarczały informacji o liczbie mieszkańców kraju i każdej miejscowości, ich charakterystyce demograficznej i warunkach mieszkaniowych.

Po odzyskaniu niepodległości i w okresie rozkwitu dwudziestolecia międzywojennego służyły zaplanowaniu działań umożliwiających odbudowę kraju, po II wojnie światowej pozwalały na ocenę skali strat wojennych, utraty ludności w wyniku działań okupacyjnych oraz zmiany granic i związanych z tym masowych przesiedleń. W kolejnych dziesięcioleciach pokazywały przemiany demograficzne w strukturze wiekowej mieszkańców, liczebności rodzin, wykształceniu, czy źródłach utrzymania i inwalidztwie włączonych do formularza spisowego w 1978 r. To spisy były źródłem informacji kreślącym portret naszego społeczeństwa przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej i po kolejnych latach korzystania z funduszy europejskich. Zawsze liczyła się każda odpowiedź.