null

Warszawska Akcja „Lato w Mieście”

Drukuj otwiera się w nowej karcie
białe, żółte, pomarańczowe, niebieskie i zielone kwadraty, na nich ikony letnich aktywności i napis LATO

Od 1 czerwca 2021 r. ruszają zapisy do tegorocznej edycji warszawskiej akcji „Lato w Mieście”. Tak jak co roku, w okresie wakacji, warszawscy uczniowie oraz dzieci mieszkające w stolicy, będą miały zapewnioną opiekę oraz zajęcia dostosowane do obecnie panującej sytuacji epidemicznej. Udział we wszystkich zajęciach jest bezpłatny.

Podczas 9 jednotygodniowych turnusów na dzieci czeka w tym roku 160 Feryjnych Placówek Edukacyjnych (FPE), w tym 11 w szkołach specjalnych.

Jak się zapisać

Zapisy do Akcji „Lato w Mieście” 2021, przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń dostępnego pod adresem: www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl rozpoczną się 1 czerwca 2021 r., od godziny 12:00 i potrwają do 11 czerwca 2021 r..

Rodzice dzieci rejestrują się w systemie za pomocą numeru pesel dziecka, następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów wakacyjnych należy wskazać preferowane szkoły (od najbardziej do najmniej). Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy z 9 jednotygodniowych turnusów, który trwa od poniedziałku do piątku.

Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 14 czerwca 2021 r., o godzinie 16.00.

Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 15 czerwca 2021 r., od godz. 8.00 do 21 czerwca 2021 r., do godz. 12.00, należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami (do pobrania z systemu) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do akcji podejmuje organizator wypoczynku.

Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów, które dostępne będą  na stronie www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

Feryjne Placówki Edukacyjne

Podobnie jak w minionych latach FPE będą działać przez pięć dni w tygodniu, w godzinach od 7:00-8:00 do 16:00-17:00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym w Warszawie.

Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w Feryjnych Punktach Edukacyjnych. Opłata wynosi 10 zł dziennie za dwa posiłki, w tym jeden ciepły oraz 10 zł dziennie za opiekę. Uczniowie, którzy w ciągu roku szkolnego korzystają ze zwolnienia z opłat za obiady na mocy decyzji OPS lub dyrektora szkoły, są zwolnieni z opłat za opiekę oraz wyżywienie również podczas wakacji.

Warszawska Akcja „Lato w mieście” 2021 jest organizowana w reżimie sanitarnym, zgodnie z obostrzeniami wynikającymi z „Wytycznych GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 roku” (dokument dostępny pod adresem  https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-gis-mz-i-men-dla-organizatorow-wypoczynku-letniego-dzieci-i-mlodziezy-w-2021-roku)

Szczegółowe informacje dotyczące Akcji zostaną zamieszczone na stronie internetowej www.warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl

Urząd Dzielnicy Ursynów zaprasza dzieci i młodzież do udziału w programie „Lato w Mieście 2021”, który będzie realizowany w dniach  28.06 – 27.08.2021 r.

Feryjne Placówki Edukacyjne
czynne od poniedziałku do piątku
w dniach: 28.06.2021 r. – 27.08.2021 r. w godz. 07:00 – 17:00

I turnus
28.06. – 16.07.2021,  (3 tygodnie)

 1. Szkoła Podstawowa nr 310 ul. Hawajska 7, tel. 22 64124 88
 2. Szkoła Podstawowa nr 318 ul. Teligi 3 , tel. 22 641 52 38
 3. Szkoła Podstawowa nr 384 ul. Kajakowa 10, tel. 22 644 84 61

II turnus
19.07. – 6.08.2021 (3 tygodnie)

 1. Szkoła Podstawowa nr 96 ul. Sarabandy 16/22, tel. 22 644 85 87
 2. Szkoła Podstawowa nr 303 ul. Koncertowa 4 , tel.22 643 71 23
 3. Szkoła Podstawowa nr 322 ul. Dembowskiego 9, tel. 22 641 71 20
 4. Szkoła Podstawowa nr 330 ul. Mandarynki 1, tel. 22 648 41 64

III turnus
9.08. – 27.08.2021, (3 tygodnie)

 1. Szkoła Podstawowa nr 81 ul. Puszczyka 6, tel. 22 643 60 26
 2. Szkoła Podstawowa nr 100 ul. Taneczna 54/58, tel. 22 643 33 03
 3. Szkoła Podstawowa nr 336 ul. Małcużyńskiego 4, tel. 22 859 17 20
 4. Szkoła Podstawowa nr 343 ul. Kopcińskiego 7, tel. 22 643 84 54

Dodatkowe informacje na temat programu: 

Joanna Szrejner – Wydział Oświaty i Wychowania -  koordynator dzielnicowy
tel. 22 443 73 97
jszrejner@ursynow.pl

Piotr Nietz – Wydział Sportu i Rekreacji -  zastępca koordynatora dzielnicowego
tel. 22 443 72 78
pnietz@ursynow.pl