null

Warszawskie Seminarium

Drukuj otwiera się w nowej karcie
seminarium 26 stycznia br.  pod patronatem Burmistrza Roberta Kempy odbyło się seminarium upowszechniające „Komplet innowacyjnych narzędzi optymalizujących model współpracy instytucji rynku pracy I Integracji Społecznej z Przedsiębiorcami w zakresie wspierania readaptacji zawodowo-społecznej byłych więźniów w wieku 15-25 lat w ramach komponentów A-G”. Udział w nim Wzięły 24 osoby reprezentujące różne instytucje i organizacje zajmujące się przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu byłych więźniów. Wśród nich przedstawiciele: ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy, kuratorów sądowych, aresztu śledczego. Było sześciu pracodawców i 8 osób z organizacji pozarządowych. Zapoznano uczestników z wynikami wdrażania tego innowacyjnego modelu na terenie województwa mazowieckiego. Omówiono kluczowe warunki, jakie muszą być spełnione by uzyskać prezentowane w projekcie wyniki: efektywność zatrudnienia byłych młodych więźniów w wyniku testowania PF i komponentów A-G wynosiła 32%, przy tak trudnej grupie jaką stanowią byli więźniowie. Zaprezentowany model spotkał się z zainteresowaniem uczestników. W kuluarach prowadzone były rozmowy służące wzmocnieniu dotychczasowego systemu współpracy międzyinstytucjonalnej, by zwiększyć skuteczność istniejących oddziaływań.