null

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Drukuj otwiera się w nowej karcie
ratusz napisW dniu 17 czerwca 2015 Zarząd Dzielnicy Ursynów przyjął uchwałę w sprawie wystąpienia do Prezydenta m.st. Warszawy o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej poprzez wprowadzenie na rok 2021 i 2022 następujących zadań: 1. Budowa ul. Spornej na odcinku Poloneza – tory kolejowe z finansowaniem: 2021 – 300.000 - na wykonanie dokumentacji projektowej, 2022 – 8.300.000 - budowa i wykup nieruchomości pod drogę 2. Budowa ulicy Poloneza na odcinku od ul. Spornej do ul. Ludwikowskiej z finansowaniem: 2021 - 300. 000 - na wykonanie dokumentacji projektowej 2022 – 5.400.000 - budowa i wykup nieruchomości pod drogę. Wprowadzenie tych zadań związane jest ze stanowiskiem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, że dojazd do wiaduktu WD-1 nad torami kolejowymi Warszawa –Radom musi odbywać się drogami utwardzonymi. Zaproponowane przez Dzielnicę rozwiązanie pozwoli na wybudowanie w przyszłości wiaduktu, zapewniając przejazd ulica Sporną nad linią kolejową , a także umożliwiając dojazd ulicą Poloneza (jako obarczającą ulicę Puławską) do ulicy Poleczki lub ulicą Sporną, Jeziorki i Ludwikowską do ulicy Puławskiej. Realizacja tej wspólnej inwestycji Miasta Stołecznego Warszawy i GDDKiA umożliwi rozwój inwestycyjny Zielonego Ursynowa i „otworzy” obszar wokół ulicy Spornej, ułatwiając możliwość przejazdu do Raszyna..