null

Wizja lokalna w sklepach z alkoholem w Pasażu Natolińskim

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Autor: UD Ursynów

Wsparcie informacyjne oraz dialog z funkcjonariuszami Policji i Straży Miejskiej m.st. Warszawy oraz pracownikami Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Ursynów – to efekty dzisiejszej wizyty u przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu w Pasażu Natolińskim. Urząd reaguje w ten sposób na zgłoszenia mieszkańców tej okolicy, a jednocześnie wspiera przedsiębiorców prowadzących sprzedaż.

- Wspieramy przedsiębiorców działających zgodnie z prawem. Rozmowy w punktach prowadzących sprzedaż alkoholu wynikają z troski zarówno o mieszkańców, jak i sprzedawców. Wraz z Policją i strażą miejską chcemy przekonywać sprzedawców, aby nie sprzedawali osobom nietrzeźwym alkoholu, ale chcemy też dać im poczucie bezpieczeństwa w sytuacji nachalnych i czasami nieprzyjemnych zachowań osób, którym odmówiono sprzedaży alkoholu – mówi zastępca burmistrza Ursynowa Bartosz Dominiak.

Reakcja na zgłoszenia mieszkańców

Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy otrzymuje regularnie sygnały od mieszkańców okolic Pasażu Natolińskiego o częstej i uciążliwej obecności osób nietrzeźwych w tych okolicach. Mieszkańcy zwracali uwagę, że osoby te zaopatrują się w alkohol w okolicznych sklepach, mimo prawnego zakazu sprzedaży napojów alkoholowych nietrzeźwym klientom. Stąd też z inicjatywy Urzędu Dzielnicy Ursynów oraz z udziałem funkcjonariuszy policji i straży miejskiej odbyła się wizja lokalna w sklepach, które w tej okolicy posiadają zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Wspieramy przedsiębiorców działających zgodnie z prawem

Urząd Dzielnicy Ursynów przypomina przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż alkoholu o konieczności przestrzegania określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zasad i warunków sprzedaży napojów alkoholowych, a w szczególności:

  • zakazu sprzedaży napojów alkoholowych osobom nieletnim, nietrzeźwym, na kredyt lub pod zastaw;
  • powiadamiania, przez obsługę sklepu, organów powołanych do ochrony porządku publicznego (straż miejska, policja) w przypadku wystąpienia w miejscu sprzedaży lub najbliższej okolicy, zakłócania porządku publicznego w związku z zakupieniem przez klientów sklepu napojów alkoholowych.

Niestosowanie się do powyższych zapisów prawa skutkować może cofnięciem udzielonego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W załączeniu zdjęcia z wizji lokalnej.

Zobacz galerię (3 zdjęć)