null

Wniosek o przyznanie patronatu

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W celu uzyskania Patronatu Honorowego Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy nad organizowanym przez Państwa wydarzeniem, prosimy o  wypełnienie załączonego wzoru wniosku i przesłanie go na adres:

Robert Kempa Burmistrz Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy Al. KEN 61 02-777 Warszawa

 lub na adres poczty elektronicznej:

ursynow.wom@um.warszawa.pl

Ze względów organizacyjnych prosimy o przesyłanie wniosków o Patronat jak najwcześniej przed terminem rozpoczęcia danego wydarzenia.

Jednocześnie przypominamy, że otrzymanie Patronatu Honorowego Burmistrza Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy nie łączy się z przyznaniem jakiegokolwiek dofinansowania dla organizacji danego wydarzenia.