null

Wsparcie Rady Seniorów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Hol Urzędu, stoją trzy osoby, od lewej przewodnicząca Rady seniorów Ireny Wuttke - Miszczak, zastępca burmistrza Jakub Berent oraz przedstawicielka zarządu dzielnicy radzie seniorów Barbara Mąkosa – Stępkowska
Wsparcie Rady Seniorów | Autor: UD Ursynów

​​​​​​​Urząd Dzielnicy Ursynów otrzymał dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 20 tys. zł w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów. Zastępca burmistrza Ursynowa Jakub Berent przekazał symboliczny czek przedstawicielkom Rady Seniorów. Za te pieniądze zostaną zorganizowane wycieczki do Łochowa i Pomiechówka.

Pieniądze zostały przekazane na realizację projektu ,,Poznajemy Mazowsze – cykl wycieczek dla ursynowskich seniorów". Środki finansowe, powiększone o kwotę 5 tys. zł wkładu własnego dzielnicy - posłużą do zorganizowania w październiku tego roku cyklu wycieczek dla ponad 100 ursynowskich seniorów. 

Projekt powstał z inspiracji ursynowskiej Rady Seniorów. Czek został przekazany na ręce przewodniczącej rady Ireny Wuttke - Miszczak oraz przedstawicielki zarządu dzielnicy w tej radzie Barbary Mąkosy – Stępkowskiej.