Wydarzenie

null

Wspólne posiedzenie komisji (07.09.2023)

Drukuj otwiera się w nowej karcie
07.09.2023 18:00 - 07.09.2023 20:30
Na pierwszym planie al. KEN nocą, po lewej stronie budynek Urzędu Dzielnicy Ursynów

Zapraszamy na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Edukacji i Sportu,
Kultury, Komunikacji Społecznej i Przedsiębiorczości oraz Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, które odbędzie się w dniu 7 września 2023 r., godz. 18.00
sala im. J.U. Niemcewicza, al. KEN 61.

Porządek obrad
wspólnego posiedzenia  
Komisji Budżetu i Finansów,
Komisji Edukacji i Sportu i
Komisji Kultury, Komunikacji Społecznej i Przedsiębiorczości
Komisja Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
w dniu 7 września 2023 r., godz. 18.00
sala im. Juliana Ursyna Niemcewicza, aleja Komisji Edukacji Narodowej 61, Warszawa 

 

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2023 r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 1865/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. Druk nr 416 (KBiF, KEiS)
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2023 r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 1866/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. Druk nr 417 (KBiF, KEiS, KKKSiP)
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2023 r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 1868/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. Druk nr 418 (KBiF, KEiS)
  5. Korespondencja do Komisji
  6. Zapytania i wolne wnioski.

                       

Przewodniczący 
Komisji Budżetu i Finansów
Rady Dzielnicy Ursynów m .st. Warszawy 
Ryszard Zięciak