Wydarzenie

null

Wspólne posiedzenie komisji (29.08.2023)

Drukuj otwiera się w nowej karcie
29.08.2023 17:00 - 29.08.2023 18:00
Na pierwszym planie al. KEN nocą, po lewej stronie budynek Urzędu Dzielnicy Ursynów

Zapraszamy na wspólne posiedzenie sześciu komisji, które odbędzie w dniu 29 sierpnia 2023 r., godz. 17.00 w sali im. Juliana Ursyna Niemcewicza.

PORZĄDEK OBRAD
wspólnego posiedzenia  
Komisji Budżetu i Finansów,
Komisji Architektury i Ochrony Środowiska,
Komisji Edukacji i Sportu,
Komisji Kultury, Komunikacji Społecznej i Przedsiębiorczości,
Komisji Mobilności, Transportu i Inwestycji oraz
Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa
Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
w dniu 29 sierpnia 2023 r., godz. 17.00
sala im. Juliana Ursyna Niemcewicza, aleja Komisji Edukacji Narodowej 61, Warszawa 

 

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2023 r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 1841/2023 z dnia 26 lipca 2023 r. Druk nr 407 (KBiF, KEiS)
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2023 r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 1842/2023 z dnia 26 lipca 2023 r. Druk nr 408 (KBiF, KEiS, KAiOŚ, KKKSiP, KMTiI, KZSSiB)
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2023 r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale Nr 1843/2023 z dnia 26 lipca 2023 r. Druk nr 409 (KBiF, KEiS, KAiOŚ, KMTiI, KZSSiB)
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2023 r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale Nr 1846/2023 z dnia 1 sierpnia 2023 r. Druk nr 410 (KBiF, KEiS, KAiOŚ, KMTiI)
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2023 r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale Nr 1848/2023 z dnia 1 sierpnia 2023 r. Druk nr 411 (KBiF, KEiS, KAiOŚ, KMTiI, KKKSiI)
  7. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2023 r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 1853/2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r. Druk nr 412 (KBiF,  KMTiI, KZSSiB)
  8. Korespondencja do Komisji
  9. Zapytania i wolne wnioski.


Przewodniczący 
Komisji Budżetu i Finansów
Rady Dzielnicy Ursynów m .st. Warszawy 
Ryszard Zięciak