Wydarzenie

null

Wspólne posiedzenie komisji

Drukuj otwiera się w nowej karcie
13.12.2022 17:30 - 13.12.2022 20:00
Autor: UDU

Zapraszamy na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Architektury i Ochrony Środowiska, Komisji Edukacji i Sportu oraz Komisji Mobilności, Transportu i Inwestycji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, które odbędzie się w dniu13 grudnia 2022 r. (wtorek) o godz. 17.30.

Porządek obrad 
wspólnego posiedzenia 
Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Architektury i Ochrony Środowiska, 
Komisji Edukacji i Sportu oraz Komisji Mobilności, Transportu i Inwestycji
Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy
w dniu 13 grudnia 2022 r., godz. 17:30, 
sala im. Juliana Ursyna Niemcewicza w Urzędzie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

 

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2022 r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr  1545/2022 z dnia 23 listopada 2022 r. Druk nr 366 
  3. Korespondencja do Komisji.
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.  


Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów
Ryszard Zięciak

Przewodniczący Komisji Architektury
 i Ochrony Środowiska 
Krystian Malesa

Przewodnicząca Komisji Edukacji i Sportu
Sylwia Krajewska

Przewodniczący
Komisji Mobilności, Transportu i Inwestycji
Tomasz Sieradz