Wydarzenie

null

Wspólne posiedzenie Komisji

Drukuj otwiera się w nowej karcie
13.06.2023 17:15 - 13.06.2023 20:00
Na pierwszym planie al. KEN nocą, po lewej stronie budynek Urzędu Dzielnicy Ursynów

Zapraszamy na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów; Komisji Edukacji i Sportu; Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa; Komisji Mobilności, Transportu i Inwestycji oraz Komisji Kultury, Komunikacji Społecznej i Przedsiębiorczości Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, które odbędzie się w dniu 13 czerwca 2023 r. o godz. 17:15, w sali im. Juliana Ursyna Niemcewicza, w Urzędzie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

PORZĄDEK OBRAD
wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów; Komisji Edukacji i Sportu;
Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa; 
Komisji Mobilności, Transportu i Inwestycji oraz Komisji Kultury, Komunikacji Społecznej                 i Przedsiębiorczości Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy
w dniu 13 czerwca 2023 r. o godz. 17:15,
sala im. Juliana Ursyna Niemcewicza, Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

  1. Otwarcie obrad.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2023 r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 1768/2023 z dnia 24 maja 2023 r. Druk Nr 400. (KBiF; KEiS).
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2023 r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 1769/2023 z dnia 24 maja 2023 r. Druk Nr 401. (KBiF; KEiS; KZSSiB; KMTiI; KKKSiP).
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2023 r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 1777/2023 z dnia 6 czerwca 2023 r. Druk Nr 402. (KBiF; KEiS; KZSSiB).
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.

                                                                                                                                                                                                 
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 
Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy                                                                                           Ryszard Zięciak