Wydarzenie

null

Wspólne posiedzenie Komisji Architektury i Ochrony Środowiska, Komisji Edukacji i Sportu oraz Komisji Kultury, Komunikacji Społecznej i Bezpieczeństwa

Drukuj otwiera się w nowej karcie
15.02.2021 18:00 - 15.02.2021 18:30
zdalny tryb obradowania
PORZĄDEK OBRAD wspólnego posiedzenia Komisji Architektury i Ochrony Środowiska, Komisji Edukacji i Sportu oraz Komisji Kultury, Komunikacji Społecznej i Bezpieczeństwa Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy w dniu 15 lutego 2021 r. o godz. 18:00, (zdalny tryb obradowania) Dla zainteresowanych będzie prowadzona transmisja video na kanale You Tube: https://youtu.be/RBmtRMopGWY Mieszkańcy mogą przekazać ew. pytania mailowo, w czasie trwania posiedzenia – na adres ursynow.zor@um.warszawa.pl 1. Przyjęcie porządku obrad. 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 858 z dnia 8 lutego 2021 r. 3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 859 z dnia 8 lutego 2021 r. 4. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 860 z dnia 8 lutego 2021 r. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 861 z dnia 8 lutego 2021 r. 6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie uchwalenia Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2021-2024. 7. Korespondencja do Komisji. 8. Sprawy różne, wolne wnioski. Przewodniczący Komisji Architektury i Ochrony Środowiska Krystian Malesa Przewodnicząca Komisji Edukacji i Sportu Sylwia Krajewska Przewodnicząca Komisji Kultury, Komunikacji Społecznej i Promocji Olga Górna

Sprawdź lokalizację na mapie

Trwa wczytywanie mapy. W przypadku problemów proszę wyczyścić ciasteczka.

map-oracle@1.0.0/js/MapOracleMap.es as MapOracleMap