Wydarzenie

null

Wspólne posiedzenie Komisji Edukacji i Sportu, Komisji Architektury i Ochrony Środowiska oraz Komisji Mobilności, Transportu i Inwestycji 

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Na pierwszym planie al. KEN nocą, po lewej stronie budynek Urzędu Dzielnicy Ursynów

Zapraszamy na wspólne posiedzenie Komisji Edukacji i Sportu, Komisji Architektury i Ochrony Środowiska oraz Komisji Mobilności, Transportu i Inwestycji Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy, które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2021r. o godz. 18.00 w zdalnym trybie obradowania.

Porządek obrad 
wspólnego posiedzenia Komisji Edukacji i Sportu, 
Komisji Architektury i Ochrony Środowiska 
oraz Komisji Mobilności, Transportu i Inwestycji 
Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy
w dniu 13 grudnia 2021 r., godz. 18.00 
zdalny tryb obradowania

 

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 1202  z dnia 3 grudnia 2021 r.  Druk Nr 298 (KEiS, KAiOŚ, KMTiI)
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2021 r., zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 1188  z dnia  24 listopada 2021 r.  Druk Nr 297 (KEiS) 
  4. Podsumowanie Roku 2021 r. w ursynowskim sporcie i rekreacji oraz przedstawienie planów Dzielnicy Ursynów na rok 2022 r. (Wydział Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy i Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji).
  5. Bieżąca informacja dotycząca organizacji pracy ursynowskich szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022 r. (Wydział Oświaty).
  6. Korespondencja do Komisji.
  7. Sprawy różne, wolne wnioski.      

Przewodnicząca
Komisji Edukacji i Sportu

Sylwia Krajewska


Z uwagi na zaistniałe okoliczności związane z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 posiedzenia komisji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy odbywają się w trybie zdalnym. 
Mieszkańcy mogą przekazać swoje stanowiska i ew. pytania mailowo na adres ursynow.zor@um.warszawa.pl