Wydarzenie

null

Wspólne posiedzenie sześciu komisji

Drukuj otwiera się w nowej karcie
06.03.2023 18:30 - 06.03.2023 20:00
Na pierwszym planie al. KEN nocą, po lewej stronie budynek Urzędu Dzielnicy Ursynów

Zapraszamy na wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów; Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa; Komisji Edukacji i Sportu; Komisji Kultury, Komunikacji Społecznej i Przedsiębiorczości; Komisji Mobilności, Transportu i Inwestycji; Komisji Zielonego Ursynowa, które odbędzie się w dniu 6 marca 2023 r., godz. 18.30, zdalny tryb obradowania.

Porządek obrad
wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów; 
Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa; Komisji Edukacji i Sportu; Komisji Kultury, Komunikacji Społecznej i Przedsiębiorczości; Komisji Mobilności, Transportu i Inwestycji; 
Komisji Zielonego Ursynowa Rady Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy
w dniu 6 marca 2023 r., godz. 18.30, zdalny tryb obradowania. 

Dla zainteresowanych będzie prowadzona transmisja video na kanale You Tube:

Mieszkańcy mogą przekazać ew. pytania mailowo na adres ursynow.zor@um.warszawa.pl.

 

  1. Otwarcie obrad.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2023 r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 1638/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. Druk nr 374 (KBiF)
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2023 r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 1639/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. Druk nr 375. (KBiF; KMTiI)
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2023 r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 1640/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. Druk nr 376. (KBiF; KMTiI; KZU; KZSSiB)
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2023 r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 1643/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. Druk nr 377 (KBiF)
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2023 r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 1648/2023 z dnia 8 lutego 2023 r. Druk nr 378. (KBiF)
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2023 r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 1658/2023 z dnia 15 lutego 2023 r. Druk nr 383 (KBiF)
  8. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia „Sprawozdania z wykonania Załącznika Dzielnicowego nr XII Dzielnicy Ursynów do budżetu m.st. Warszawy za  2022 rok”. Druk Nr 384 (KBiF; KMTiI; KZU; KZSSiB; KEiS; KKKSiP)                     

Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 
Rady Dzielnicy Ursynów m .st. Warszawy 
Ryszard Zięciak


Z uwagi na zaistniałe okoliczności związane z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa SARS CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, wspólne posiedzenie kilku Komisji Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy – prowadzone jest w trybie zdalnym. Mieszkańcy mogą przekazać swoje stanowiska i ew. pytania mailowo – w czasie trwania posiedzenia na adres
ursynow.zor@um.warszawa.pl