Wydarzenie

null

Wspólne posiedzenie sześciu komisji w dniu 15.06.2022r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
15.06.2022 17:00 - 15.06.2022 20:00
Na pierwszym planie al. KEN nocą, po lewej stronie budynek Urzędu Dzielnicy Ursynów
Aleja Komisji Edukacji Narodowej, po lewej Urząd Dzielnicy Ursynów

Zapraszamy na wspólne posiedzenie sześciu komisji, które odbędzie się 15 czerwca, o godz. 17.00, w zdalnym trybie obradowania.

PORZĄDEK OBRAD
wspólnego posiedzenia
Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa,
Komisji Budżetu i Finansów,
Komisji Mobilności, Transportu i Inwestycji,
Komisji Architektury i Ochrony Środowiska,
oraz Komisja Edukacji i Sportu i Komisja Kultury, Komunikacji Społecznej i Przedsiębiorczości
 Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy
w dniu 15.06.2022 r., godz. 17.00, 
w zdalnym trybie obradowania

Dla zainteresowanych będzie prowadzona transmisja video na kanale You Tube:

W trakcie posiedzenia mieszkańcy mogą przekazać ew. pytania mailowo na adres ursynow.zor@um.warszawa.pl

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2022 r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 1376/2022 z dnia 1 czerwca 2022 r. 
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o zmianach w Załączniku Dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2022 r, zaproponowanych przez Zarząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w Uchwale nr 1384/2022 z dnia 15 czerwca 2022 r. 
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie przyjęcia  Warszawskiego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami do 2027.
  5. Korespondencja do Komisji.
  6. Sprawy różne, wolne wnioski.
     

Przewodniczący
Komisji Budżetu i Finansów

Ryszard Zięciak
    
Przewodnicząca
Komisji Zdrowia, Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa

Karolina Mioduszewska


W związku z art.15zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.) posiedzenie Komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania. Mieszkańcy mogą przekazać swoje stanowiska i ew. pytania mailowo na adres: ursynow.zor@um.warszawa.pl