null

Wybory do Rady Seniorów Dzielnicy Ursynów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Budynek Urzędu Dzielnicy Ursynów, wejście od strony Gandhi
Autor: UDU

W poniedziałek, 19 grudnia 2022 roku rozpoczęło się głosowanie na członków Rady Seniorów Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy. Wybranych zostanie ośmiu kandydatów z największą liczbą uzyskanych głosów. Czas na głosowanie jest do 5 stycznia 2023 roku.

Do głosowania uprawnione są osoby w wieku powyżej 60. roku życia, zamieszkałe na terenie Ursynowa. Zagłosować można tylko na jednej karcie wyborczej i tylko na jednego kandydata. Zaznaczenie kilku kandydatów, niewypełnienie karty, nieczytelne wypełnienie karty wyborczej lub złożenie kilku kart wyborczych przez jedną osobę, wyklucza jej głos w procedurze głosowania.

Kartę wyborczą można pobrać na stronie Urzędu Dzielnicy Ursynów (ursynow.um.warszawa.pl) lub odebrać w Wydziale Obsługi Mieszkańców (al. KEN 61, punkt Informacyjny w holu głównym) w godzinach pracy urzędu.

Kartę do głosowania można wrzucić do urny wyborczej wystawionej w Wydziale Obsługi Mieszkańców, w punkt informacyjny. Można też przesłać na adres: Urząd Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, al. Komisji Edukacji Narodowej 61; 02-777 Warszawa - z dopiskiem „Rada Seniorów Dzielnicy Ursynów – głosowanie”. Liczy się data stempla pocztowego.

Informacja o kandydatach i wyniki głosowania będą dostępne na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Ursynów, a także na tablicach ogłoszeń Biblioteki Publicznej im. Juliana Ursyna Niemcewicza wraz z filiami oraz Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji wraz z filiami.

 

Załączniki: