null

Wydział Administracyjno - Gospodarczy dla Dzielnicy Ursynów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Naczelnik Krzysztof Węgielski
 
al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
tel.: 22 443 71 34
faks: 22 443 71 35
 
Zadania:
Do zakresu działania Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dla Dzielnicy Ursynów należy  w szczególności:
  1. prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem i administrowaniem budynkami, a także z administrowaniem lokalami, w których mieści się Urząd Dzielnicy;
  2. prowadzenie ewidencji składników majątku ruchomego znajdujących się na terenie Urzędu Dzielnicy oraz prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem składnikami majątku ruchomego;
  3. zapewnienie zaopatrzenia materiałowo-technicznego;
  4. zapewnienie obsługi telekomunikacyjnej i informatycznej;
  5. zapewnienie obsługi transportowej;
  6. zapewnienie obsługi i pomocy technicznej związanej z konferencjami, naradami, spotkaniami i imprezami organizowanymi przez Urząd Dzielnicy;
  7. zapewnienie obsługi technicznej związanej z wyborami i referendami;
  8. zapewnienie ochrony mienia;
  9. obsługa techniczna powielarni.