null

Wydział Budżetowo - Księgowy dla Dzielnicy Ursynów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydział Budżetowo - Księgowy dla Dzielnicy Ursynów
Główny Księgowy - Justyna Sobczak
tel.: 22 443 71 58
mail:  ursynow.wbk@um.warszawa.pl
al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa

Zadania:

Do zadań Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy należą w szczególności:
  1. pobór podatków i opłat lokalnych
  2. opracowywanie propozycji do projektów załączników dzielnicowych do uchwały budżetowej m.st. Warszawy;
  3. prowadzenie gospodarki środkami finansowymi na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, w zakresie upoważnień;
  4. prowadzenie rachunkowości i obsługi finansowo – księgowej Dzielnicy
  5. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, sprawozdawczości dla Głównego Urzędu Statystycznego, bilansów oraz sprawozdawczości opisowej dotyczącej Dzielnicy
  6. analiza dokumentów przedkładanych do kontrasygnaty oraz prowadzenie ewidencji zaangażowania środków finansowych;
  7. nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych;
  8. prowadzenie wstępnej windykacji należności dla Dzielnicy.

Sekretariat  - tel. 22 443 71 58

Referat Księgowości Należności Cywilno - Prawnych  - tel.: 
22 443 71 61
22 443 71 64 
22 443 71 79
22 443 71 19 
22 443 74 34 
22 443 74 42
22 443 74 69 
22 443 74 79

Referat Księgowości Dochodów i Kas – tel.:
22 443 73 57
22 443 71 19 
22 443 71 79
22 443 74 42
22 443 74 69 
22 443 72 54
22 443 71 72 
22 443 71 76
22 443 71 78


Referat Finansowo-Księgowy - tel. 22 443 71 90

Referat Księgowości, Planowania oraz Sprawozdawczości Budżetowej i Opisowej - tel.
22 443 71 82

Referat Wymiaru i Księgowości Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi - tel.:

22 443 73 07
22 443 72 96
22 443 73 13
22 443 74 34 
22 443 74 54
22 443 72 98
22 443 73 08
22 443 74 79