null

Wydział Budżetowo - Księgowy dla Dzielnicy Ursynów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydział Budżetowo - Księgowy dla Dzielnicy Ursynów
Główny Księgowy - Justyna Sobczak
tel.: 22 443 71 58
mail:  ursynow.wbk@um.warszawa.pl
al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa

Zadania:

Do zadań Wydziału Budżetowo-Księgowego dla Dzielnicy należą w szczególności:
  1. pobór podatków i opłat lokalnych
  2. opracowywanie propozycji do projektów załączników dzielnicowych do uchwały budżetowej m.st. Warszawy;
  3. prowadzenie gospodarki środkami finansowymi na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej m.st. Warszawy, w zakresie upoważnień;
  4. prowadzenie rachunkowości i obsługi finansowo – księgowej Dzielnicy
  5. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, sprawozdawczości dla Głównego Urzędu Statystycznego, bilansów oraz sprawozdawczości opisowej dotyczącej Dzielnicy
  6. analiza dokumentów przedkładanych do kontrasygnaty oraz prowadzenie ewidencji zaangażowania środków finansowych;
  7. nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansów publicznych;
  8. prowadzenie wstępnej windykacji należności dla Dzielnicy.

Sekretariat  - tel. 22 443 71 58

Referat Księgowości Należności Cywilno - Prawnych  - tel.: 
22 443 71 61
22 443 71 66
22 443 71 64 
22 443 71 79; 
22 443 71 19 
22 443 74 34 
22 443 74 42
22 443 74 69 
22 443 74 79

Referat Księgowości Opłat i Kas - tel.:
22 443 73 57 
22 443 72 54
22 443 71 72 
22 443 71 76
22 443 71 78

Referat Finansowo-Księgowy - tel. 22 443 71 90

Referat Księgowości, Planowania oraz Sprawozdawczości Budżetowej i Opisowej - tel.
22 443 71 82

Referat Wymiaru i Księgowości Opłat za Gospodarowanie Odpadami Komunalnymi - tel.:
22 443 73 07
22 443 72 96
22 443 73 13
22 443 74 54
22 443 72 98
22 443 73 08