null

Wydział Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy Ursynów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Wydział Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy Ursynów
Naczelnik Kamila Terpiał
tel.: 22 443 75 07, 443 71 43, 443 73 54, 443 71 74, 443 75 03,
mail: ursynow.wks@um.warszawa.pl
al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa

Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy Ursynów należy w szczególności:

  1. podejmowanie na terenie Dzielnicy przedsięwzięć o charakterze promocyjnym;
  2. prowadzenie serwisu internetowego i innych działań promocyjnych Dzielnicy w internecie;
  3. utrzymywanie bieżących kontaktów z mediami;
  4. prowadzenie dialogu społecznego i konsultacji społecznych w sprawach dotyczących Dzielnicy;
  5. współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Dzielnicy;
  6. współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu Dzielnicy, Centrum Komunikacji Społecznej, Biurem Marketingu Miasta oraz instytucjami kulturalnymi, oświatowymi i organizacjami pozarządowymi, związana w szczególności ze stosowaniem systemu identyfikacji wizualnej znaku promocyjnego m.st. Warszawy w dzielnicowych materiałach promocyjnych i informacyjnych, w tym w tworzeniu wspólnych projektów służących budowaniu marki m.st. Warszawy.